Själavård

Själavård – Kostnader

Utbildningen är studiemedelsberättigad (50%) av CSN.

Terminsavgift: 3 200 kr/termin.Inkluderar deltagande i kursen, helpension och logi i dubbelrum (inklusive sänglinne, handdukar och slutstädning) vid kurstillfällen, samt kostnader för kopiering, försäkring och tillgång till Internet.

Tillägg för enkelrum är 800 kr. För den som inte bor på skolan under kurstillfällena blir terminsavgiften 1375 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen samt måltider (exklusive frukost).

Faktura kommer efter första kurstillfället varje termin.

Kostnader för litteratur beräknas till ca 1000-1500 kr/termin. Litteraturkostnad och inköp står som regel kursdeltagaren själv för.

Resor i samband med kurstillfällen och studiegruppsträffar bekostas av kursdeltagaren.