Vår Huvudman

Liljeholmen präglas av en kristen grundsyn där alla är välkomna. Huvudman för skolan är Evangeliska Frikyrkan. Oavsett vilken bakgrund du har och vad du väljer att läsa vet vi att ett år på Liljeholmen kan betyda väldigt mycket. Det kan bli en vägvisare för framtiden, ett avbrott mitt i livet ett steg mot vidare studier eller ett steg närmare arbetsmarknaden. Säkert kommer ditt år också präglas av egen personlig mognad.

EFK är ett trossamfund bestående av 330 församlingar med totalt cirka 30 000 medlemmar. Samfundet grundades 1997 genom en sammanslagning av Örebro- missionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet — samfund med mer än 100 år på nacken. Förutom internationell mission och församlingsarbete, är utbildning och barn- och ungdomsverksamhet en viktig del av EFK. Inom EFK finns tre folkhögskolor däribland Liljeholmen, och en teologisk högskola, Örebro Missionsskola. Ungdomsprogrammet, EFK-ung, arrangerar bl.a. Frizonfestivalen och praktikant- programmet StepOut.