Folkhögskolespåret

Folkhögskolan är en etablerad utbildningsform i Sverige sedan mitten av 1800-talet som kombinerar boende och studier i en integrerad miljö. Deltagaren läser på grundskole- eller gymnasienivå.

 

Målgrupp – Ensamkommande unga

Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa erbjuder möjligheter för ensamkommande ungdomar att studera och bo integrerat med andra ungdomar i en lugn och flexibel studieform. Folkhögskolespåret gäller målgruppen ensamkommande med permanent uppehållstillstånd. Ungdomar som har fyllt 18 årDet är viktigt att ungdomen själv önskar att pröva en ny studieform och miljö.

Integration för ungdomarna

En av de största fördelarna med folkhögskolestudier är möjligheten att snabbt komma in i det svenska samhället. Genom nya vänner, internatboende och mycket vuxenkontakt ges goda förutsättningar att integreras och förbättra sin svenska.

Liljeholmen har en bredd av kurser vilka lockar en mångfald av deltagare som organiserar olika sorters aktiviteter utanför skoltid. Till exempel erbjuds regelbundet konserter, konstutställningar och olika sportevenemang. Eftersom det är en skola med kristen huvudman tas tro och religion på allvar men alla är välkomna och alla trosinriktningar respekteras och tas hänsyn till. Vi arbetar mycket med att skapa trygghet och sammanhållning i gruppen men ser också till individers behov.

Innehåll: utbildning, mat & internat

Folkhögskolan erbjuder utbildning motsvarande grundskola eller gymnasium, mat och internatboende året runt.

Vi erbjuder studier på Allmän kurs och Allmän Grundkurs  samt extra resursstöd till ensamkommande ungdomar. Studier på Allmän kurs leder till behörighet i gymnasiegemensamma ämnen som svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap m.fl. Studier på Allmän Grundkurs kan leda till behörighet till Komvux eller Allmän kurs.

Deltagarna studerar i klass tillsammans med övriga på Allmän kurs och får likt alla deltagare ett individuellt anpassat schema beroende på förkunskaper och behov. Deltagarna inbjuds givetvis att delta i skolans fritidsaktiviteter som arrangeras av olika lärare och deltagare på skolan. Under skolveckan finns förutom lärare, kurator och internatföreståndare en särskild resursperson med fokus på de ensamkommande deltagarna. Under helger och lov finns personal tillgänglig efter behov.

Ersättning

Staten ersätter kommunen för hela kostnaden utifrån schablon utan att placeringsbeslut krävs enligt SoL. Det gäller alla som är i åldern 18-21 år och som tillhör gruppen nyanlända. Kommunen får inga skol-kostnader eftersom utbildningen finansieras med statsbidrag till folkhögskolan. För att ersättning från staten till kommunen ska utgå till full nivå (750 kronor) krävs att studiehjälp utgår. Ungdomen står vanligtvis skriven i hemkommunen under studietiden.

Ett fåtal platser!

Ungdomarna kan börja studera från och med höstterminen 2017. Kontakta oss snarast för vidare information eller för att boka in ett studiebesök.

Vi erbjuder 6-8 platser. I varje plats ingår studier, hyra, helpension, resursstöd och fritidsaktiviteter på skolan. Ensamkommande elever bor integrerat med övriga elever på internatet och har tillgång till skolans alla lokaler såsom bibliotek och idrottshall.

Kursfolder

Här finns en kursfolder att ladda ner om Folkhögskolespåret för ensamkommande unga

Kontaktuppgifter

Maria Alphonce
E-post: maria.alphonce@liljeholmen.nu
Telefon: 0494-797 31, 073-804 86 04