Ge barn rätt till skolgång

Liljeholmens folkhögskola har adopterat ett stödprojekt för den kristna minoritetsgruppen Lahu i norra Thailand. Vi går in med både ett ekonomiskt och känslomässigt engagemang.

Elever på elevhemmet i Phrao, Thailand

Om Lahu och projektet

Minoritetsgruppen Lahu bor i ett bergigt område i norra Thailand. Det är fattigt, vägar är dåliga och skolor saknas. Chansen till utbildning är liten och på grund av fattigdom riskerar många barn situationer med negativ exploatering på olika sätt.

En ljuspunkt och möjlighet för Lahu är det elevhem som Som Sam och hans familj driver i staden Phrao. Här finns statlig skola och tack vare elevhemmet ökar möjligheter till god utbildning och trygg uppväxt. Eleverna får stöd i bland annat läxläsning. De får också undervisning i modersmålet Lahu och dess kultur. Eleverna får även bibelundervisning, lära sig ekologisk odling och delta i sportaktiviteter med mera.

I Projekt 48250 arbetar EFK tillsammans med TLF (Thai Lahu Foundation) för att stärka familjerna och deras möjligheter att vara självförsörjande. Man vill också stärka stoltheten över sitt ursprung och öka medvetenheten om barnens rätt till skolgång.

Projektmålen för 2020 är
– Att stötta de elever som har kapacitet men inte ekonomisk möjlighet att studera vidare genom att upprätta en stipendiefond.
– Att involvera kyrkan att ta ett större ansvar.
– Att fortsätta påverkansarbetet gentemot myndigheter att tillåta barn utan ID-kort att gå i skolan.
– Att ge föräldrar redskap att ha omsorg om och skydda sina barn.

Du behövs! Var med och ge en gåva

QR-kod för gåva till EFK projekt 48250

Nu kan du vara med och skänka ett valfritt bidrag till projektet.

Skanna koden eller
swisha till nummer 900 4037.
Märk gåvan med “projekt 48250”

Tack för ditt bidrag! 

Om du inte har swish finns det fler sätt att ge en gåva.

Läs mer här: https://efk.se/4.21b4e0115bf09bdc02d7218.html?ptid=2167

Mer information om projektet

Från EFKs webb:
https://efk.se/varlden/hitta-projekt/asien/thailand/ge-barn-ratt-till-skolgang.html

Film om Lahu och elevhemmet i Phrao:

Länk till film om projektet Ge barn rätt till skolgång, Lahu i Thailand Se filmen om projektet Ge barn rätt till skolgång, Lahu i Thailandhttps://vimeo.com/302265993