Bibelskola Livskraft

Inriktningar

Bibelinrikningen

Bibelinriktningen gräver djupare i olika bibelböcker/ämnen, ex. bibeltolkning, bön, församlingen och väckelsehistoria. Det ges mycket tid till att diskutera och brottas med bibeltexter och du får också jobba med ett fördjupningsarbete. Betoningen ligger på att förstå samtiden och våra liv i ljuset av Bibeln. Hur kan Gamla Testamentets profetord tala till oss idag? Hur ska Nya Testamentets böcker förstås och tillämpas när jag följer Jesus idag? Hur ska jag förstå mig själv och mitt sammanhang utifrån en biblisk människosyn och världsbild? Det är några av frågorna som klassen arbetar med under året. Det ges även tid till fördjupningsarbete, bibelläsning och bokstudier.

 

Lovsångsledarinriktningen

Lovsångsledarinriktningen fördjupar dig inom tillbedjan, lovsångsledning och musik och är en unik utbildning i sitt slag. Inriktningen vill utveckla din lovsångsledartjänst och öka medvetandet om vad lovsång och tillbedjan handlar om. Exempel på ämnen som tas upp är Grunden för lovsång och tillbedjan, Ledarskap, Praktisk undervisning om lovsångsledning, Att skriva lovsånger m.m.

Inriktningen innehåller en enklare musikutbildning: Sånglektioner och gitarr- alternativt pianolektioner, samt ensemblespel fördelat över tio tillfällen. Lovsångsledarinriktningens betoning ligger inte på musikdelen och bör inte jämföras med andra folkhögskolors musiklinjer. Därför är inte dina musikaliska färdigheter det som väger tyngst i ansökningen. Självklart förväntar vi oss att du har någon form av musikaliskt kunnande och ambition med dina gåvor, men hjärtats längtan att ära Gud med ditt musicerande väger tyngre. Vi vill framför allt utrusta dig att växa i din förståelse för vad tillbedjan och lovsångsledning handlar om och eleverna leder lovsång kontinuerligt under året, vilket är ett led i utbildningen.

 

Mer information om inriktningarna finns på TMUs hemsida.