Hur mår ditt arbetslag?

Kursen fokuserar på ett så kallat assertivt förhållningssätt – ett förhållningssätt som handlar om att ha respekt både för sig själv och andra och agera därefter.

Händer i olika färger

Olika roller och personligheter kan skapa friktion

I ett arbetslag finns olika personligheter och olika roller som påverkar samarbetet och stämningen på arbetsplatsen. Inte sällan uppstår konflikter. Hur mår ditt arbetslag egentligen? Hur visar ni varandra respekt, hur bra är ni på att sätta gränser och att kommunicera med varandra?

Kursens upplägg

  • Vad kännetecknar ett bra arbetsklimat?

  • Att arbeta i grupp/team.

  • Att hantera egna och andras känslor

  • Att bli självmedveten

  • Assertivt förhållningssätt

  • Konfliktlösning

Ett assertivt förhållningssätt gör skillnad

Här handlar det om att kunna vara rak och sätta tydliga gränser utan att såra och kränka andra personer. Det här är en balansgång som inte är enkel och vi behöver vara medvetna om våra egna och andras känslor och hur de kan påverka relationerna.

Kursens syfte är att ge arbetslaget verktyg och redskap för reflektion och för ett fortsatt förändringsarbete.

När man genomför kursen är det viktigt att alla yrkeskategorier i arbetslaget är med.


Kugghjul

Föreläsare & kursvärd

Föreläsare och kursvärd är Birgitta Lundborg. Birgitta är beteendevetare/kurator och har grundläggande utbildning i psykoterapi. Hon arbetar på skolan med olika samtalskonstkurser samt ansvarar för kursen ”Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa”.

  • Föreläsare och kursvärd är Birgitta Lundborg. Birgitta är beteendevetare/kurator och har grundläggande utbildning i psykoterapi. Hon arbetar på skolan med olika samtalskonstkurser samt ansvarar för kursen ”Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa”.

  • Birgitta Lundborg

    Läs mer
Sammansvetsat arbetslag

Boka kursen ni också!

För bokning av kursen når du kursansvarig på mejl: birgitta.lundborg@liljeholmen.nu

Vanligtvis arrangeras kursen med ett endagsprogram med uppföljning efter 6-12 månader. Denna kurs hålls antingen på Liljeholmen eller på er arbetsplats.

Många av kurserna har arrangerats för vårdpersonal men även flera arbetslag inom skola och kyrka har gått kursen. Hör av er så får ni referenser.