• DELTAGARE BERÄTTAR
    Ann Persson, Anhörigkonsult Motala kommun gick Samtalskonst Anhörigstöd i mars 2017 Vad tycker du om kursen?Kursen ger jättebra fakta, verktyg och lärdomar. Det blir också en speciell stämning när man möts från olika håll,...