Deltagare berattar

Karin Rognehag – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?Karin Rognehag från Kävesta folkhögskola har gått kursen “Hur bemöter jag ungdomar med psykisk ohälsa?” våren 2014 på Liljeholmens folkhögskola,