Deltagare berattar

Jennie Johansson – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?Jennie Johansson jobbar som elevassistent på Ädelfors folkhögskola. Hon gick kursen i januari 2017.

 

Jennie JohanssonLevde kursen upp till dina förväntningar?

Ja, den gav mig verktyg som jag inte haft innan. Den gav också nya tankar och bagage som jag kan bära med mig in i kommande samtal.

Jag lärde mig konkret om samtalskonst. Hur möts man? Men, även om vikten att våga vara där och närvarande i samtalet. Jag fick också tips på hur man hanterar information man fått och hur man kan föra det vidare.

Gav kursen dig några nya perspektiv?

Jag har fått några aha-upplevelser och några uppvaknanden. Jag trodde att jag agerar rätt, men med den kunskap jag nu har fått skulle jag hantera det annorlunda idag.

Vem borde gå kursen?

Alla som möter ungdomar. Den psykiska ohälsan är väldigt stor och alla möter den förr eller senare och därför behöver vi förkunskap. Kursen ger folkbildning och kött på benen på ett sätt som vi alla behöver.

Jag är väldigt glad att jag fick gå kursen. Just nu haglar superlativen!