Deltagare berattar

Ann-Cahtrine Andersson, Ungdomars psykiska ohälsaAnn-Cahtrine Andersson är lärare på Ålsta folkhögskola och gick kursen januari 2018.

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Ja det känns absolut värt att åka ända från Sundsvall. Innehållet var intressant och på rätt nivå så att verkligen kan användas och bli till nytta.

Det var mycket innehåll på två dagar men eftersom kursen var väldigt praktisk och vi fick öva på att ha samtal kändes det inte för mycket.

Är ni fler från din arbetsplats som ska gå kursen?

Det har beslutats att alla i vårt arbetslag ska få gå kursen. Detta känns hur bra som helst att få dela med de andra.