Deltagare berattar

Petra Tegge, Ungdomars psykiska ohälsaPetra Tegge jobbar som elevcoach & lärare på Katrinebergs folkhögskola och gick kursen i januari 2018.

 

Vad bär du med dig?

Jag bär med mig mycket. Mycket av det som sägs gör jag redan men det blir en uppgradering och man får med sig nya konkreta verktyg in i samtalen.

Särskilt intressant var föreläsningen om suicid prevention då detta är så viktigt att förebygga.

Hur är Liljeholmen som kursplats?

Allt har fungerat bra och smidigt både med både kost och boende. Konserten på kvällen var också trevlig!

Vem borde gå kursen?

Alla som har kontakt med människor – inte bara lärare och pedagoger utan även vaktmästare och kökspersonal.