Nicklas Börstell – Samtalskonst Anhörigstöd

Nicklas Börstell är anhörigkonsulent i Eskilstuna kommun och gick kursen Samtalskonst Anhörigstöd i september 2018

Vad tar du med dig från kursen?

Jag tar med mig modeller för samtal. Både för vanliga samtal och för tyngre samtal och kris gällande t ex suicid. Vi har fått analysera vad som egentligen sägs och hur man bemöter det som sägs bäst. Jag har också fått ett kvitto på att jag gör rätt. Då jag bara jobbat i ett år som anhörigkonsulent har det gett viktig bekräftelse och skapat trygghet.

Hur är Liljeholmen som kursplats?

Allt är top-notch. Har uppskattat att ha eget rum. Då kursen väckt mycket tankar har det varit viktigt med egentid för mig. Maten har varit kanon. Konserten med skolans musikelever var jättefin. De var verkligen skickliga.

Vem rekommenderar du att gå en samtalskonstkurs?

Alla som förlitar sig på samtal i sin profession såsom skolpersonal, kuratorer, vårdpersonal. Alla har vi nytta av att lära oss samtalskonst.

Vilka förväntningar hade du på kursen?

Jag kom ganska förutsättningslöst och var inte så påläst men är typ jättenöjd. Ger betyget 5 av 5. Om jag ska anstränga mig för att hitta något negativt så krånglade wifi en del, men det är nog det enda. 


Lisa Stark – Samtalskonst 1

I Mönsterås kommun jobbar Lisa Stark som sjuksköterska inom hemsjukvården. Lisa är även palliativt ombud och har gått både Samtalskonst 1 och 2 på Liljeholmens folkhögskola.

 

Vad innebär det att jobba som palliativt ombud?

Jag och några kollegor har ett särskilt intresse att jobba med palliativa frågor. Vi får därför möjlighet av arbetsgivaren att åka på konferenser och hålla oss uppdaterade i dessa frågor. Vår uppgift är sedan att föra vidare kunskapen och erfarenheterna till övriga kollegor.

Vi har även fått utbilda alla undersköterskor som jobbar inom hemtjänsten så att de har kunskap kring vård i livets slutskeende. De är ofta med hemma hos den sjuke i slutskedet och därför är det viktigt att de är trygga och att de kan se symptom när de bör ringa oss.

I Mösterås har samtliga sjuksköterskor gått kursen i Samtalskonst. Varför är det så?

Vår arbetsgivare bestämde att de var obligatoriskt för alla sjuksköterskor att gå kursen. Det har gjort oss tryggare, vi har fått brottas och fundera själva över dessa frågor. Vi har vågat stanna kvar och vågat lyssna mer än tidigare.

Jag önskar att fler få gå kursen och då inte bara sjuksköterskor utan även läkare och undersköterskor.

Hur jobbar ni i Mönsterås efter att det varit ett brytpunktssamtal?

Oftast sker brytpunktssamtalet på lasarettet innan patienten får komma hem. Men när det har skett planerar vi in ett nytt brytpunktsamtal där både en husläkare och vi kommunsjuksköterskor är med. Vi gör då en gemensam vårdplanering och vi sjuksköterskor får efter detta ta över ansvaret för vården.

I dessa brytpunktsamtal har det varit värdefullt att vi fått vara med och stötta då dessa frågor är svåra för alla, även läkare och annan vårdpersonal. Då vi har jobbat med dessa frågor är det värdefullt att vi och läkaren får göra det tillsammans.

Vad tar du konkret med dig från kursen Samtalskonst för vårdpersonal?

Jag har inte minst fått mod att sätta ord på det svåra och på något lustigt sätt har jag blivit stärkt. Jag har lärt mig konsten att kunna återspegla det som sägs och låta saker få ta tid. Jag är numera inte så nervös om det blir tyst. Jag kan rekommendera fler att gå kursen!


Gunilla Esborn – Samtalskonst 1

Gunilla Esborn, specialistsjuksköterska, ASIH Göteborg

Varför sökte du till kursen?

Vi fick tips om den till teamet. Har hört från flera att det är en bra kurs. På vår arbetsplats får alla som vill gå, så många planerar att gå. Vi har även sökt och beviljats pengar från Cancerfonden.

Vad tar du med dig från kursen?

Jag har jobbat med dessa frågor i 10 år och tror jag gör ett bra jobb, men man behöver fler och nya redskap. Det är så lätt att försöka hitta lösningar, speciellt om man är en doer, men vi behöver bli bättre på att lyssna. Att locka fram och spegla det som sägs vinner i längden.

Hur var föreläsarna?

Bibbi och Birgitta är outstanding. De är tillåtande som personer och samspelar bra. De har en förståelse för vår vardag och vår stress och uppmuntrar oss att det lilla gör skillnad.

Var det något konkret som du kommer att använda i din vardag?

Hand- och ryggmassage är väldigt bra när patienten inte orkar prata. Den gör att man möts trots att det inte är läge för ett verbalt samtal.


Amanda Andersson – Samtalskonst 1

Amanda Andersson, sjuksköterska, Änggårdens hospice

Hur var föreläsningarna?

Det var en bra dos av föreläsningar och praktiska moment. Att ha rollspel är svårt men bra. Jag gillade även att vi fick spela in videofilmer. Det är härligt att få kommentarer och det ger en möjlighet att ändra sig.

Vad tycker du om upplägget?

Det märks att det varierade upplägget är genomtänkt. Föreläsarna är också duktiga på att få oss att känna oss trygga och kunna öppna upp oss.

Hur är Liljeholmen som kursplats?

Det är mysigt med ett gammaldags hus och atmosfären är trevlig. Det är som en bubbla att bo där vilket gjort att man även på kvällen efter kursen har reflekterat och kunnat prata vidare vilket tar en till en djupare nivå.

Personalen är också trevlig och hjälpsam och hämtade oss vid tåget trots att det var sent.


Ebba Andersson – Samtalskonst 1

Ebba Andersson, sjuksköterska, Änggårdens hospice

Varför sökte du till kursen?

Jag önskade öka min trygghet i mötet med patienter och anhöriga och utveckla min förmåga att skapa goda samtal.

Är du nöjd med kursen?

Jag är jättenöjd. Kursen har utmanat mig själv men också gett mig trygghet. Nu vågar jag ta fler samtal och litar på att jag kan göra det bra.

Vad bär du med dig från kursen?

Vikten av närvaro i samtalen och i relationerna. Det viktigaste är inte att säga rätt eller fel utan att finnas där. Jag har också inspirerats att skapa en tillåtande miljö där fler vågar vara med.


Johanna Karlsson – Samtalskonst Anhörigstöd

Johanna Karlsson är enhetschef inom Socialförvaltningen i Jönköpings kommun

 

Vad tycker du om kursens innehåll?

Kursens innehåll var intressant och varierat. Mycket bra att varva praktiska övningar med teori.

Har haft god nytta av speciellt av de områden som handlade om samtalets nivåer, det existentiella samtalet/sorg och transaktionsanalys.  Skönt att vara på utbildning där man kan vara öppen i gruppen om vad man upplever som svårt.

Intressanta ämnen, aktiv medverkan även från gruppen, bra med era exempel och erfarenheter både i rollspel, samtal och när ni bröt in. Fantastiska illustrationer av olika slag på tavlan!

Hur är Liljeholmen som utbildningsplats?

Fantastisk. Fina välstädade rum, god mat och trevligt med underhållning av skolans elever.

Trevlig, även i kallaste vintern. Kanske inte de bekvämaste stolar och möblering för heldagar, men definitivt inget man tar med sig efteråt som ett problem. Stundom lite kyligt inomhus både i undervisningssalar, matsal och rummen. Annars fantastiskt att vara på ett ställe alla tillsammans då utbildningen liksom gick igenom även raster och kvällar och samtidigt tror jag enkelrum är bra för att också få en stunds egen avkoppling och reflektion.

Vilka rekommenderar du att gå kursen?

Anhörigkonsulenter och andra professioner som arbetar med stöd till anhöriga. Mer eller mindre alla som arbetar med människor genom samtal.

Vad tycker du om kursens upplägg?

Intensiva dagar, men bra att få komma och avsluta vid lunch. Lagom antal dagar, hade varit svårt att hinna med på kortare tid. Trevligt med festen på onsdagskvällen.

Bra med start och stopp vid lunch. Nödvändigt att ha några dagar i följd för att skapa tryggheten för ökad delaktighet. Bra med blandning av föreläsning, gruppaktiviteter, par aktiviteter och reflektion.

Vilka lärdomar bär du med dig från kursen?

Vi har fått med oss mycket bra tips och ”bilder”. Har haft nytta av ”kanelbullen” vid flera tillfällen då anhöriga berättat om sina känslor och jag fått bita mig i tungan då jag varit på väg att berätta om möjligheter som finns i kommunen. D.v.s. att möta och vara på samma nivå i samtalet som dem vi möter.

Har även med mig att kunna vara mera avslappnad i samtalet och fortsätta med öppna frågor/speglingar, blivit påmind om att vara här och nu i samtalet.

Egen reflektion av min roll i samtalen. Samtalsmetodiken med bl.a. vikten av öppna frågor och återknyta även till svåra ämnen. Vikten av handledning för att både må bra själv, få reflektion i sitt ärende och för utveckling.


Petra Tegge, Ungdomars psykiska ohälsa

Petra Tegge jobbar som elevcoach & lärare på Katrinebergs folkhögskola och gick kursen i januari 2018.

 

Vad bär du med dig?

Jag bär med mig mycket. Mycket av det som sägs gör jag redan men det blir en uppgradering och man får med sig nya konkreta verktyg in i samtalen.

Särskilt intressant var föreläsningen om suicid prevention då detta är så viktigt att förebygga.

Hur är Liljeholmen som kursplats?

Allt har fungerat bra och smidigt både med både kost och boende. Konserten på kvällen var också trevlig!

Vem borde gå kursen?

Alla som har kontakt med människor – inte bara lärare och pedagoger utan även vaktmästare och kökspersonal.


Ann-Cahtrine Andersson, Ungdomars psykiska ohälsa

Ann-Cahtrine Andersson är lärare på Ålsta folkhögskola och gick kursen januari 2018.

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Ja det känns absolut värt att åka ända från Sundsvall. Innehållet var intressant och på rätt nivå så att verkligen kan användas och bli till nytta.

Det var mycket innehåll på två dagar men eftersom kursen var väldigt praktisk och vi fick öva på att ha samtal kändes det inte för mycket.

Är ni fler från din arbetsplats som ska gå kursen?

Det har beslutats att alla i vårt arbetslag ska få gå kursen. Detta känns hur bra som helst att få dela med de andra. 


Ann Persson – Samtalskonst Anhörigstöd

Ann Persson, Anhörigkonsult Motala kommun gick Samtalskonst Anhörigstöd i mars 2017Ann Persson beskuren

 

Vad tycker du om kursen?

Kursen ger jättebra fakta, verktyg och lärdomar. Det blir också en speciell stämning när man möts från olika håll, men med samma erfarenheter. Då de flesta jobbar ganska ensamma i sin kommun är dessa samtal väldigt värdefulla.

Vad tycker du om upplägget?

Upplägget är väldigt varierat där praktik och teori varvas tillsammans med handledning och eget arbete.

Hur är Liljeholmen som utbildningsplats?

Det är en härlig miljö med fina omgivningar och god mat. All personal är också väldigt trevlig. Det är lugnt, nästan som i en bubbla, vilket faktiskt är väldigt bra på alla sätt när man går en kurs som denna.

Är det värt att gå kursen?

Absolut, visst är det värt både tid och pengar! Det är välinvesterad tid både för den som är ny eller den som jobbat med detta många år då det alltid finns saker att förbättra och fördjupa.

Det är också väldigt bra för mig personligen. Eftersom man i jobbet har sig själv som verktyg behövs tid för självreflektion och utveckling. Så sök kursen, det är inget att tveka på!


Jennie Johansson – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Jennie Johansson jobbar som elevassistent på Ädelfors folkhögskola. Hon gick kursen i januari 2017.

 

Jennie JohanssonLevde kursen upp till dina förväntningar?

Ja, den gav mig verktyg som jag inte haft innan. Den gav också nya tankar och bagage som jag kan bära med mig in i kommande samtal.

Jag lärde mig konkret om samtalskonst. Hur möts man? Men, även om vikten att våga vara där och närvarande i samtalet. Jag fick också tips på hur man hanterar information man fått och hur man kan föra det vidare.

Gav kursen dig några nya perspektiv?

Jag har fått några aha-upplevelser och några uppvaknanden. Jag trodde att jag agerar rätt, men med den kunskap jag nu har fått skulle jag hantera det annorlunda idag.

Vem borde gå kursen?

Alla som möter ungdomar. Den psykiska ohälsan är väldigt stor och alla möter den förr eller senare och därför behöver vi förkunskap. Kursen ger folkbildning och kött på benen på ett sätt som vi alla behöver.

Jag är väldigt glad att jag fick gå kursen. Just nu haglar superlativen!