Deltagare berattar

DELTAGARE BERÄTTAR


Evelina Kilander – Samtalskonst 1

Evelina Kilander är sjuksköterska inom SSIH i Jönköping

Kursen har en bra balans mellan teori och praktik. Man får med sig oerhört mycket genom att innehållet återkommer och repeteras så att det verkligen hinner landa. Även om man får med sig mycket är det inte så högt tempo.

Jag bär med mig några konkreta bilder från föreläsningarna t.ex. kanelbullen och föräldra-barn relationen. Kursen gav också utrymme för meningsfulla övningstillfällen. Genom kursen har jag fått tillfälle till den viktiga självreflektionen.

Kursen passar alla som jobbar med svåra existentiella frågor. Utöver sjuksköterskor skulle jag gärna se att fler läkare, rehabpersonal såsom fysioterapeuter och arbetsterapeuter går kursen.  Tror även att fler chefer skulle behöva gå kursen för att bättre kunna leda sin personal i dessa svåra frågor.

Jag läser nu även en specialistsjuksköterskeutbildning inom palliativ vård och kan se att det som sägs i kursen överensstämmer med aktuell forskning.


Malin Wahlman – Samtalskonst 1

Malin Wahlman jobbar som undersköterska på en onkologisk vårdavdelning på Västerås sjukhus.

Jag tar med mig konkreta redskap och verktyg för att kunna hjälpa både patienter, närstående och oss själva.

Vilken miljö Liljeholmen är att vara i. Här får man nya krafter och ny energi. Man blir motiverad att gå vidare, vilket i sin tur ger ringar på vattnet.

Denna kurs passar alla typer av vårdpersonal då vi, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, ofta jobbar i team. Inom alla arbetsgrupper behöver man möta sig själv och rannsaka sig själv.

Kursen har fantastiska lärare som verkligen är på rätt plats. De vet vad de pratar om och de är både kunniga och jordnära. De vill oss väl och det märks att de brinner för dessa områden.


Helena Janzelius – Samtalskonst 1

Helena Janzelius jobbar som distriktsköterska inom SSIH i Jönköping.

Detta är en berikande utbildning! Den ger utrymme för reflektion och den ger redskap som utvecklar ens förmåga att kommunicera.

Jag hade höga förväntningar på kursen då jag hade hört mycket gott om kursen innan från kollegor som har gått kursen tidigare. I vår verksamhet finns en policy att alla ska gå denna kurs.

Kursen passar alla som arbetar i svåra situationer – i med- och motgångar. Kursen utmanar en att vara kvar och våga lyssna på allt som förmedlas. Den ger även ett stöd till mig i mitt sätt att orka hantera allt jag möter. Jag har fått konkreta strategier att både vara närvarande och samtidigt kunna hålla i längden.


Lena Broman – Samtalskonst Anhörigstöd

Lena Broman är anhörigkonsulent i Mora kommun och gick kursen Samtalskonst Anhörigstöd i september 2018

Är det något konkret du tar med dig?

Väldigt duktiga och proffsiga kursledare. De var duktiga på att varva praktik och teori vilket gett mycket. Jag är van att jobba och inte sitta still så länge så de praktiska momenten har gjort mig mer mottaglig. Förväntade mig fler verktyg i samtalet och det har jag fått.

Hur var det att träffa kollegor?

Kursen riktade sig specifikt till anhörigkonsulenter. Värdefullt att träffa kollegor och det märks hur vi förstår varandra. Om olika professioner hade varit med hade det tagit mer tid och vi hade inte hunnit gå lika djupt. Tacksam för kursen då det inte finns så många kurser direkt riktade till oss.

Hur har jobbet som anhörigkonsulent utvecklas?

Jag har jobbat i 11 år med anhörigstöd och nu möter vi många svårare fall. Man vårdar sina anhöriga längre tid hemma, vilket gör att de behöver mer stöd och vi som anställda behöver mer påfyllnad än tidigare.

Saknade du något moment i kursen?

Nej, inte vad jag kan komma på. Tog upp några tankar med en av kursledarna och då nämnde hon det och flätade in det i undervisningen på ett väldigt bra sätt.

Hur får man ut så mycket som möjligt av kursen?

Det är väldigt värdefullt att komma flera personer från samma arbetsplats eller nätverk. Man kan bolla gemensamma utmaningar och få stöd av varandra. Det är också utvecklande när man får en gemensam grund.

Vad är din känsla efter kursen?

Kursen berör helt klart svåra ämnen och många av oss bär med oss många tunga erfarenheter, men i kursen varvades det svåra med mycket skratt. Kursen tar upp svåra saker som berör, men det är trots allt ingen tung kurs. Det har faktiskt varit roligt och hjärtligt och stämningen blir väldigt bra när man delar erfarenheter med kollegor. 


Nicklas Börstell – Samtalskonst Anhörigstöd

Nicklas Börstell är anhörigkonsulent i Eskilstuna kommun och gick kursen Samtalskonst Anhörigstöd i september 2018

Vad tar du med dig från kursen?

Jag tar med mig modeller för samtal. Både för vanliga samtal och för tyngre samtal och kris gällande t ex suicid. Vi har fått analysera vad som egentligen sägs och hur man bemöter det som sägs bäst. Jag har också fått ett kvitto på att jag gör rätt. Då jag bara jobbat i ett år som anhörigkonsulent har det gett viktig bekräftelse och skapat trygghet.

Hur är Liljeholmen som kursplats?

Allt är top-notch. Har uppskattat att ha eget rum. Då kursen väckt mycket tankar har det varit viktigt med egentid för mig. Maten har varit kanon. Konserten med skolans musikelever var jättefin. De var verkligen skickliga.

Vem rekommenderar du att gå en samtalskonstkurs?

Alla som förlitar sig på samtal i sin profession såsom skolpersonal, kuratorer, vårdpersonal. Alla har vi nytta av att lära oss samtalskonst.

Vilka förväntningar hade du på kursen?

Jag kom ganska förutsättningslöst och var inte så påläst men är typ jättenöjd. Ger betyget 5 av 5. Om jag ska anstränga mig för att hitta något negativt så krånglade wifi en del, men det är nog det enda. 


Lisa Stark – Samtalskonst 1

I Mönsterås kommun jobbar Lisa Stark som sjuksköterska inom hemsjukvården. Lisa är även palliativt ombud och har gått både Samtalskonst 1 och 2 på Liljeholmens folkhögskola.

 

Vad innebär det att jobba som palliativt ombud?

Jag och några kollegor har ett särskilt intresse att jobba med palliativa frågor. Vi får därför möjlighet av arbetsgivaren att åka på konferenser och hålla oss uppdaterade i dessa frågor. Vår uppgift är sedan att föra vidare kunskapen och erfarenheterna till övriga kollegor.

Vi har även fått utbilda alla undersköterskor som jobbar inom hemtjänsten så att de har kunskap kring vård i livets slutskeende. De är ofta med hemma hos den sjuke i slutskedet och därför är det viktigt att de är trygga och att de kan se symptom när de bör ringa oss.

I Mösterås har samtliga sjuksköterskor gått kursen i Samtalskonst. Varför är det så?

Vår arbetsgivare bestämde att de var obligatoriskt för alla sjuksköterskor att gå kursen. Det har gjort oss tryggare, vi har fått brottas och fundera själva över dessa frågor. Vi har vågat stanna kvar och vågat lyssna mer än tidigare.

Jag önskar att fler få gå kursen och då inte bara sjuksköterskor utan även läkare och undersköterskor.

Hur jobbar ni i Mönsterås efter att det varit ett brytpunktssamtal?

Oftast sker brytpunktssamtalet på lasarettet innan patienten får komma hem. Men när det har skett planerar vi in ett nytt brytpunktsamtal där både en husläkare och vi kommunsjuksköterskor är med. Vi gör då en gemensam vårdplanering och vi sjuksköterskor får efter detta ta över ansvaret för vården.

I dessa brytpunktsamtal har det varit värdefullt att vi fått vara med och stötta då dessa frågor är svåra för alla, även läkare och annan vårdpersonal. Då vi har jobbat med dessa frågor är det värdefullt att vi och läkaren får göra det tillsammans.

Vad tar du konkret med dig från kursen Samtalskonst för vårdpersonal?

Jag har inte minst fått mod att sätta ord på det svåra och på något lustigt sätt har jag blivit stärkt. Jag har lärt mig konsten att kunna återspegla det som sägs och låta saker få ta tid. Jag är numera inte så nervös om det blir tyst. Jag kan rekommendera fler att gå kursen!


Gunilla Esborn – Samtalskonst 1

Gunilla Esborn, specialistsjuksköterska, ASIH Göteborg

Varför sökte du till kursen?

Vi fick tips om den till teamet. Har hört från flera att det är en bra kurs. På vår arbetsplats får alla som vill gå, så många planerar att gå. Vi har även sökt och beviljats pengar från Cancerfonden.

Vad tar du med dig från kursen?

Jag har jobbat med dessa frågor i 10 år och tror jag gör ett bra jobb, men man behöver fler och nya redskap. Det är så lätt att försöka hitta lösningar, speciellt om man är en doer, men vi behöver bli bättre på att lyssna. Att locka fram och spegla det som sägs vinner i längden.

Hur var föreläsarna?

Bibbi och Birgitta är outstanding. De är tillåtande som personer och samspelar bra. De har en förståelse för vår vardag och vår stress och uppmuntrar oss att det lilla gör skillnad.

Var det något konkret som du kommer att använda i din vardag?

Hand- och ryggmassage är väldigt bra när patienten inte orkar prata. Den gör att man möts trots att det inte är läge för ett verbalt samtal.


Amanda Andersson – Samtalskonst 1

Amanda Andersson, sjuksköterska, Änggårdens hospice

Hur var föreläsningarna?

Det var en bra dos av föreläsningar och praktiska moment. Att ha rollspel är svårt men bra. Jag gillade även att vi fick spela in videofilmer. Det är härligt att få kommentarer och det ger en möjlighet att ändra sig.

Vad tycker du om upplägget?

Det märks att det varierade upplägget är genomtänkt. Föreläsarna är också duktiga på att få oss att känna oss trygga och kunna öppna upp oss.

Hur är Liljeholmen som kursplats?

Det är mysigt med ett gammaldags hus och atmosfären är trevlig. Det är som en bubbla att bo där vilket gjort att man även på kvällen efter kursen har reflekterat och kunnat prata vidare vilket tar en till en djupare nivå.

Personalen är också trevlig och hjälpsam och hämtade oss vid tåget trots att det var sent.


Ebba Andersson – Samtalskonst 1

Ebba Andersson, sjuksköterska, Änggårdens hospice

Varför sökte du till kursen?

Jag önskade öka min trygghet i mötet med patienter och anhöriga och utveckla min förmåga att skapa goda samtal.

Är du nöjd med kursen?

Jag är jättenöjd. Kursen har utmanat mig själv men också gett mig trygghet. Nu vågar jag ta fler samtal och litar på att jag kan göra det bra.

Vad bär du med dig från kursen?

Vikten av närvaro i samtalen och i relationerna. Det viktigaste är inte att säga rätt eller fel utan att finnas där. Jag har också inspirerats att skapa en tillåtande miljö där fler vågar vara med.


Johanna Karlsson – Samtalskonst Anhörigstöd

Johanna Karlsson är enhetschef inom Socialförvaltningen i Jönköpings kommun

 

Vad tycker du om kursens innehåll?

Kursens innehåll var intressant och varierat. Mycket bra att varva praktiska övningar med teori.

Har haft god nytta av speciellt av de områden som handlade om samtalets nivåer, det existentiella samtalet/sorg och transaktionsanalys.  Skönt att vara på utbildning där man kan vara öppen i gruppen om vad man upplever som svårt.

Intressanta ämnen, aktiv medverkan även från gruppen, bra med era exempel och erfarenheter både i rollspel, samtal och när ni bröt in. Fantastiska illustrationer av olika slag på tavlan!

Hur är Liljeholmen som utbildningsplats?

Fantastisk. Fina välstädade rum, god mat och trevligt med underhållning av skolans elever.

Trevlig, även i kallaste vintern. Kanske inte de bekvämaste stolar och möblering för heldagar, men definitivt inget man tar med sig efteråt som ett problem. Stundom lite kyligt inomhus både i undervisningssalar, matsal och rummen. Annars fantastiskt att vara på ett ställe alla tillsammans då utbildningen liksom gick igenom även raster och kvällar och samtidigt tror jag enkelrum är bra för att också få en stunds egen avkoppling och reflektion.

Vilka rekommenderar du att gå kursen?

Anhörigkonsulenter och andra professioner som arbetar med stöd till anhöriga. Mer eller mindre alla som arbetar med människor genom samtal.

Vad tycker du om kursens upplägg?

Intensiva dagar, men bra att få komma och avsluta vid lunch. Lagom antal dagar, hade varit svårt att hinna med på kortare tid. Trevligt med festen på onsdagskvällen.

Bra med start och stopp vid lunch. Nödvändigt att ha några dagar i följd för att skapa tryggheten för ökad delaktighet. Bra med blandning av föreläsning, gruppaktiviteter, par aktiviteter och reflektion.

Vilka lärdomar bär du med dig från kursen?

Vi har fått med oss mycket bra tips och ”bilder”. Har haft nytta av ”kanelbullen” vid flera tillfällen då anhöriga berättat om sina känslor och jag fått bita mig i tungan då jag varit på väg att berätta om möjligheter som finns i kommunen. D.v.s. att möta och vara på samma nivå i samtalet som dem vi möter.

Har även med mig att kunna vara mera avslappnad i samtalet och fortsätta med öppna frågor/speglingar, blivit påmind om att vara här och nu i samtalet.

Egen reflektion av min roll i samtalen. Samtalsmetodiken med bl.a. vikten av öppna frågor och återknyta även till svåra ämnen. Vikten av handledning för att både må bra själv, få reflektion i sitt ärende och för utveckling.