Deltagare berattar

DELTAGARE BERÄTTAR


Jennie Johansson – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Jennie Johansson jobbar som elevassistent på Ädelfors folkhögskola. Hon gick kursen i januari 2017.

 

Jennie JohanssonLevde kursen upp till dina förväntningar?

Ja, den gav mig verktyg som jag inte haft innan. Den gav också nya tankar och bagage som jag kan bära med mig in i kommande samtal.

Jag lärde mig konkret om samtalskonst. Hur möts man? Men, även om vikten att våga vara där och närvarande i samtalet. Jag fick också tips på hur man hanterar information man fått och hur man kan föra det vidare.

Gav kursen dig några nya perspektiv?

Jag har fått några aha-upplevelser och några uppvaknanden. Jag trodde att jag agerar rätt, men med den kunskap jag nu har fått skulle jag hantera det annorlunda idag.

Vem borde gå kursen?

Alla som möter ungdomar. Den psykiska ohälsan är väldigt stor och alla möter den förr eller senare och därför behöver vi förkunskap. Kursen ger folkbildning och kött på benen på ett sätt som vi alla behöver.

Jag är väldigt glad att jag fick gå kursen. Just nu haglar superlativen!

 


Susanne Olsson – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Susanne Olsson är fritidspedagog och jobbar inom Svenska kyrkan i Ekerö pastorat. Hon gick kursen januari 2017.
 Susanne Olsson

Vad bär du med dig från kursen?

Jag utmanades i att vara fullt närvarande i samtalen, men att även kunna droppa och släppa det man pratat om sedan, för att sedan kunna ta upp det igen. Detta är en viktig kunskap för att kunna ta personerna man pratar med på allvar och visa att de är viktiga och samtidigt som hjälpare kunna orka i längden.

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Det gjorde den och jag gillar balansen mellan det praktiska och det teoretiska. Vi fick också med oss bra bilder och förklaringsmodeller som är lätta att komma ihåg. Undervisningen var varierad och stimulerade olika sinnen.

Vi fick även många bra gruppdiskussioner. Eftersom vi kursdeltagare kommer från helt olika sammanhang fanns det mycket erfarenhet och kunskap att utbyta.

Fick du några nya kunskaper?

Jag uppskattar förklaringen av skillnaden mellan sympati och empati. Det är en hjälp att vara medveten om det för att inte uppslukas. Tror även att det är viktigt att lära ungdomarna detta då de lätt på ett felaktigt sätt fastnar i sympati.

Passar kursen för dem som jobbar i Svenska kyrkan?

Ja, det gör den men den passar egentligen för alla som jobbar med människor. Eftersom den psykiska ohälsan är så utbredd är detta en allmän kunskap som alla behöver. Eftersom jag jobbar mycket mot skolan vill jag även utmana fler lärare att gå denna kurs!

Jag tror även att man kan se kursen ur ett miljöperspektiv. Den inre miljön är lika viktig som den yttre och därför behövs denna kurs.


Julia Främberg – Samtalskonst inom vården

Detta är en text av BlodcancerförbundetJulia Främberg, Sjuksköterska Hematologen vid Universitetssjukhuset Linköping. Texten är ett utdrag från Blodcancerförbundets tidning Haema. 

I denna kurs så blandas teori med samtalsövningar och rollspel. På så sätt får man en god grund att stå på. Föreläsarna Birgitta och Bibbi, som har lång erfarenhet i ämnet, lärde oss att det viktigaste i ett samtal är att” spegla” det som den andre säger. Genom att spegla så visar man att man lyssnat, man fångar upp de viktiga nyckelorden och bekräftar det som uttryckts. Birgitta och Bibbi fick det hela att se så enkelt ut när de demonstrerade, men i övningarna fick man tänka efter noga för att inte glida tillbaka i gamla tankemönster.

Kursen gav många ”aha-upplevelser” och en av dessa var att man inte behöver vara så ”hjälpnödig”, som föreläsarna så fyndigt uttryckte det. Vi i vården har en tendens att vilja lösa de problem våra patienter har, stora som små, så snabbt som möjligt, men det är ju inte alltid en lösning går att hitta och det kanske inte ens är det som patienten behöver just där och då. Att bara samtala en stund kan lätta på en stor del av den stress och oro som patienten bär på.

Kursen tog också upp vikten av beröring. Detta är något jag själv har märkt är mycket betydelsefullt. Våra patienter som genomgår stamcellstransplantationer är isolerade under flera veckor och då kan en smekande hand på armen eller lite kliande på ryggen vara mycket effektivt för ett ökat välbefinnande. I denna kurs fick vi lära oss lättare rygg- och handmassage som kan användas som ångestlindring och i avslappningssyfte.

Jag skulle verkligen rekommendera alla som jobbar inom vården att gå denna kurs. Jag kommer ha användning av mina nya kunskaper i lång tid framöver, både i arbetet och i mitt privatliv.

 

Läs hela texten i på sidan 19 i tidningen Haema #3 2016. Du kan även läsa mer om Blodcancerförbundet och Blodcancerfonden på deras hemsida.


Maria Delden – Samtalskonst Anhörigstöd

Maria DeldenMaria Delden jobbar som enhetschef i Norrköpings kommun med ansvar för anhörigstöd. December 2015 gick hon kursen Samtalskonst Anhörigstöd på Liljeholmens folkhögskola.

 

Vad tycker du om kursens upplägg?

Den var fantastiskt bra! Helheten var bra, men man fick också ta del av många konkreta redskap på kort tid. Både de som läst mycket om samtalsteorier och de som inte läst så mycket tyckte kursen var givande. För en del skapade det en helt ny förståelse, för andra blev det en viktig påminnelse. Att dessutom få göra detta med andra och att få konkret handledning var också uppskattat. Jag kan faktiskt inte hitta något dåligt med kursen.

Vad tyckte du om föreläsarna?

Både Birgitta och Bibbi var jätteduktiga. De var ödmjuka och inlyssnande samtidigt som de har mycket kunskap och var jordnära. De ingöt ett stort förtroende.

Hur är Liljeholmens folkhögskola som kursplats?

Det är en jättebra plats som jag gärna vill tillbaka till. Det är en lugn plats med fantastisk mat och miljö.  Det är också väldigt bra att man bara är där för kursen så man är helt närvarande och man hinner prata med andra deltagare även på kvällstid. Att det ingick en konsert med de deltagare som läser musik var också häftigt.

Vilka rekommenderar du att gå kursen?

Jag rekommenderar hela arbetslag att gå kursen. Det ger en gemensam grund och referenspunkt. Eftersom alla har en gemensam upplevelse vet man vad vi pratar om.


Anna Cavrell Frisell, Ungdomars psykiska ohälsa

Anna Cavrell Frisell jobbar som administratör på Johannelunds teologiska högskola och gick kursen i januari 2018

Vad bär du med dig?

Jag är tacksam för de verktyg jag fått. I min roll möter jag ofta människor i problem i olika grader. Det verkar som om jag har en roll som många vänder sig till och då är det viktigt att jag vet hur jag bäst skickar folk vidare för att få större hjälp.

Var det något som du konkret kommer använda?

Vi fick bra listor till verksamheter dit man kan vända sig. Där fanns också värdefulla telefonnummer. Att höra om hur man jobbar med akutärenden på Liljeholmen var också till stor hjälp.

Den information jag fick hjälper mig att bevara lugnet både för min skull och för de medstudenter som möter dem som mår dåligt. 


Mats Tängermark – Hur bemöter man ungdomar med psykisk ohälsa?

Mats TängeMats Hyllie Park 2 litenrmark verksamhetsledare på Allmänna kurser på Hyllie Park Folkhögskola berättar i denna film om kursen “Hur bemöter man ungdomar med psykisk ohälsa?

Här är några citat från filmen

Materialet känns väldigt bra. En del grejer är nya men det känns väldigt vettigt på samma gång och lätt att använda.

Föreläsaren Birgitta är en väldigt bra kursledare. Hon är inkännande och samtidigt väldigt tydlig med vart hon är på väg och öppen för frågor och fångar upp det vi har med oss i gruppen.

För att se filmen klicka på bilden >>


Cecilia Hellkvist, Samtalskonst I & II

Cecilia HellkvistHär är en intervju med Cecilia Hellkvist som jobbar som biträdande avdelningschef på Onkologkliniken på Gryta Palliativa Vårdenhet i Västerås. Hon har gått både Samtalskonst I & II. 

Vad fick dig att söka Samtalskonst II?

Jag hade läst Samtalskonst steg 1 och eftersom jag har bara bra minnen och fick med mig mycket kunskap från den så kändes det självklart att läsa steg 2.

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Mer än väl, jag känner mig jättenöjd.

Vad tar du med dig från kursen som påverkar din arbetssituation?

Jag känner mig säkrare i olika situationer och svårigheter som kan uppstå i svåra samtal. Att det viktigaste av allting är att våga stanna kvar.

Hur var upplägget på kursen?

Det var jättebra! Det var väldigt bra och nödvändigt med en snabb repetition på steg 1 kursen.

Är det något som kan göras bättre?

Vi var väldigt många på kursen (mer än det brukar) och om det är något jag skulle vilja ändra på så är det att vi skulle haft mer tid att diskutera våra patientfall. Det är ej heller bra att vara för många från samma arbetsplats eftersom FÖR många är insatta i patienten och vi upplever problemet olika. Steg 1 var en vecka och det borde kanske steg 2 också vara om man är så många som vi var.

Hur fungerar Liljeholmen som kursplats?

Bara miljön är ju helt fantastisk. Kul och inspirerande att träffa alla fantastiska människor som jobbar där och de som kommer dit för att gå kortare och längre kurser.

Kan du rekommendera andra att gå kursen?

Absolut!!! Vi har som mål på vår arbetsplats att alla skall gå minst Samtalskonst steg 1 . Alla som jobbar inom vården borde gå den här kursen eftersom vi alla kommer att hamna i svåra samtal, med patienter, anhöriga och medarbetare.

 


Elisabeth Rosander – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa

personalbild-elisabeth-rosander1-200x300Ni har snart i omgångar skickat hela ert arbetslag till den här kursen, varför?

Vi har alla lika stort ansvar för elevarbete men på olika sätt. Att alla åker, städ, vaktmästeri speciallinjens pedagoger o s v är en självklarhet. Vissa omgångar har vi varit flera stycken som åkt på samma gång, då har vi försökt att ta en eller ett par från samma arbetslag. Detta blir då också ett sätt för skolans olika arbetslag att få träffa varandra på en fortbildning.

Sen vid något tillfälle så åkte nästan hela gänget som jobbade nära varandra för att de kände att det var viktigt för framtida dialog. Så vi har gjort lite olika.

Vad var era förväntningar inför kursen och har de infriats?

Ja, vi gjorde så att det först var en personal som åkte och sen en till. Då ville vi att de skulle fundera om detta kan vara något för oss. Förväntningarna har hela tiden ökat allt eftersom någon grupp kommit hem och berättat om vad de upplevt, bara positivt, INTE en enda negativ kommentar har jag hört. Alla är nöjda, med kursen, innehåll, kursledare och även bemötandet från hela skolan. De har känt sig så välkomna!

Kan du se att ni fått med er några konkreta verktyg från utbildningen?

Ja, man har fått en ökad medvetenhet om att “välja rätt krig” att ha en genuin förståelse och kunna se helhet. Arbetet med samtal har tagits upp som en mycket bra del. Dessutom talar vi nu nästan alla “samma språk” det blir ett mycket konkret verktyg.

Skulle du rekommendera kursen till andra skolor kanske inta bara inom folkbildningen?

Ja absolut. En sak till som jag vill tillägga är kursledarens pedagogiska förhållningssätt samt lyhördhet. jag vet att det efter ett tillfälle togs upp en del önskemål om lite förändring i upplägg genom utvärdering. Till nästa kurstillfälle hade denna synpunkt hörsammats, det är proffsigt och prestigelöst tycker jag!

Mycket ros och ett stort tack!

Målet är att vi alla samtlig personal har gått kursen till dec-15. Vi är bara 5 kvar, däribland jag, så det ser jag fram emot.


Amra Zulic – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa

 Amra Zulic jobbar på Grimslövs Folkhögskola och har gått kursen “Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?”


Lena Persson – Samtalskonst 1

Lena Persson är sjuksköterska på en onkologisk avdelning på Västmanlands sjukhus i Västerås.IMG_1363 - Kopia

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Jag hade hört mycket gott om kursen men den var mer givande än jag förväntat mig. Alla veckans ämnen har berört mig, Ofta på kurser är vissa saker intressanta, men här har allt berört. Veckan har haft ett varierat och bra upplägg.

Vad har du lärt dig under kursen?

Ofta är det jäktigt på vår avdelning och det är ganska mycket akuta insatser och då har det ibland varit svårt att strukturera samtalen, men genom kursen fick jag tips om hur man kan starta och avsluta samtalen på ett bra sätt. Jag har också fått redskap att komma vidare i samtalet. Genom att bekräfta och bolla vidare kan jag se till att samtalet blir mer coachande. Jag behöver inte lösa patientens problem, utan istället kan jag hjälpa patienten att själv fundera och hitta lösningar.

Kan du rekommendera kursen?

Ja, alla behöver detta! Man lär sig mycket om sig själv och redskapen kan användas i alla typer av möten med människor.

För vilka passar kursen?

Många som går kursen har erfarenhet av palliativ vård och många är sjuksköterskor, men även de läkare som går kursen har tyckt det varit väldigt bra. Jag tror fler läkare skulle behöva denna kurs. Jag tycker även att kursen passar för alla som jobbar med människor i kris, inte bara för dem som jobbar med palliativ vård.