Deltagare berattar

Psykisk ohälsa bland ungdomar – Deltagare berättar


Petra Tegge, Ungdomars psykiska ohälsa

Petra Tegge jobbar som elevcoach & lärare på Katrinebergs folkhögskola och gick kursen i januari 2018.

 

Vad bär du med dig?

Jag bär med mig mycket. Mycket av det som sägs gör jag redan men det blir en uppgradering och man får med sig nya konkreta verktyg in i samtalen.

Särskilt intressant var föreläsningen om suicid prevention då detta är så viktigt att förebygga.

Hur är Liljeholmen som kursplats?

Allt har fungerat bra och smidigt både med både kost och boende. Konserten på kvällen var också trevlig!

Vem borde gå kursen?

Alla som har kontakt med människor – inte bara lärare och pedagoger utan även vaktmästare och kökspersonal.


Ann-Cahtrine Andersson, Ungdomars psykiska ohälsa

Ann-Cahtrine Andersson är lärare på Ålsta folkhögskola och gick kursen januari 2018.

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Ja det känns absolut värt att åka ända från Sundsvall. Innehållet var intressant och på rätt nivå så att verkligen kan användas och bli till nytta.

Det var mycket innehåll på två dagar men eftersom kursen var väldigt praktisk och vi fick öva på att ha samtal kändes det inte för mycket.

Är ni fler från din arbetsplats som ska gå kursen?

Det har beslutats att alla i vårt arbetslag ska få gå kursen. Detta känns hur bra som helst att få dela med de andra. 


Jennie Johansson – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Jennie Johansson jobbar som elevassistent på Ädelfors folkhögskola. Hon gick kursen i januari 2017.

 

Jennie JohanssonLevde kursen upp till dina förväntningar?

Ja, den gav mig verktyg som jag inte haft innan. Den gav också nya tankar och bagage som jag kan bära med mig in i kommande samtal.

Jag lärde mig konkret om samtalskonst. Hur möts man? Men, även om vikten att våga vara där och närvarande i samtalet. Jag fick också tips på hur man hanterar information man fått och hur man kan föra det vidare.

Gav kursen dig några nya perspektiv?

Jag har fått några aha-upplevelser och några uppvaknanden. Jag trodde att jag agerar rätt, men med den kunskap jag nu har fått skulle jag hantera det annorlunda idag.

Vem borde gå kursen?

Alla som möter ungdomar. Den psykiska ohälsan är väldigt stor och alla möter den förr eller senare och därför behöver vi förkunskap. Kursen ger folkbildning och kött på benen på ett sätt som vi alla behöver.

Jag är väldigt glad att jag fick gå kursen. Just nu haglar superlativen!

 


Susanne Olsson – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Susanne Olsson är fritidspedagog och jobbar inom Svenska kyrkan i Ekerö pastorat. Hon gick kursen januari 2017.
 Susanne Olsson

Vad bär du med dig från kursen?

Jag utmanades i att vara fullt närvarande i samtalen, men att även kunna droppa och släppa det man pratat om sedan, för att sedan kunna ta upp det igen. Detta är en viktig kunskap för att kunna ta personerna man pratar med på allvar och visa att de är viktiga och samtidigt som hjälpare kunna orka i längden.

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Det gjorde den och jag gillar balansen mellan det praktiska och det teoretiska. Vi fick också med oss bra bilder och förklaringsmodeller som är lätta att komma ihåg. Undervisningen var varierad och stimulerade olika sinnen.

Vi fick även många bra gruppdiskussioner. Eftersom vi kursdeltagare kommer från helt olika sammanhang fanns det mycket erfarenhet och kunskap att utbyta.

Fick du några nya kunskaper?

Jag uppskattar förklaringen av skillnaden mellan sympati och empati. Det är en hjälp att vara medveten om det för att inte uppslukas. Tror även att det är viktigt att lära ungdomarna detta då de lätt på ett felaktigt sätt fastnar i sympati.

Passar kursen för dem som jobbar i Svenska kyrkan?

Ja, det gör den men den passar egentligen för alla som jobbar med människor. Eftersom den psykiska ohälsan är så utbredd är detta en allmän kunskap som alla behöver. Eftersom jag jobbar mycket mot skolan vill jag även utmana fler lärare att gå denna kurs!

Jag tror även att man kan se kursen ur ett miljöperspektiv. Den inre miljön är lika viktig som den yttre och därför behövs denna kurs.


Anna Cavrell Frisell, Ungdomars psykiska ohälsa

Anna Cavrell Frisell jobbar som administratör på Johannelunds teologiska högskola och gick kursen i januari 2018

Vad bär du med dig?

Jag är tacksam för de verktyg jag fått. I min roll möter jag ofta människor i problem i olika grader. Det verkar som om jag har en roll som många vänder sig till och då är det viktigt att jag vet hur jag bäst skickar folk vidare för att få större hjälp.

Var det något som du konkret kommer använda?

Vi fick bra listor till verksamheter dit man kan vända sig. Där fanns också värdefulla telefonnummer. Att höra om hur man jobbar med akutärenden på Liljeholmen var också till stor hjälp.

Den information jag fick hjälper mig att bevara lugnet både för min skull och för de medstudenter som möter dem som mår dåligt. 


Mats Tängermark – Hur bemöter man ungdomar med psykisk ohälsa?

Mats TängeMats Hyllie Park 2 litenrmark verksamhetsledare på Allmänna kurser på Hyllie Park Folkhögskola berättar i denna film om kursen “Hur bemöter man ungdomar med psykisk ohälsa?

Här är några citat från filmen

Materialet känns väldigt bra. En del grejer är nya men det känns väldigt vettigt på samma gång och lätt att använda.

Föreläsaren Birgitta är en väldigt bra kursledare. Hon är inkännande och samtidigt väldigt tydlig med vart hon är på väg och öppen för frågor och fångar upp det vi har med oss i gruppen.

För att se filmen klicka på bilden >>


Elisabeth Rosander – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa

personalbild-elisabeth-rosander1-200x300Ni har snart i omgångar skickat hela ert arbetslag till den här kursen, varför?

Vi har alla lika stort ansvar för elevarbete men på olika sätt. Att alla åker, städ, vaktmästeri speciallinjens pedagoger o s v är en självklarhet. Vissa omgångar har vi varit flera stycken som åkt på samma gång, då har vi försökt att ta en eller ett par från samma arbetslag. Detta blir då också ett sätt för skolans olika arbetslag att få träffa varandra på en fortbildning.

Sen vid något tillfälle så åkte nästan hela gänget som jobbade nära varandra för att de kände att det var viktigt för framtida dialog. Så vi har gjort lite olika.

Vad var era förväntningar inför kursen och har de infriats?

Ja, vi gjorde så att det först var en personal som åkte och sen en till. Då ville vi att de skulle fundera om detta kan vara något för oss. Förväntningarna har hela tiden ökat allt eftersom någon grupp kommit hem och berättat om vad de upplevt, bara positivt, INTE en enda negativ kommentar har jag hört. Alla är nöjda, med kursen, innehåll, kursledare och även bemötandet från hela skolan. De har känt sig så välkomna!

Kan du se att ni fått med er några konkreta verktyg från utbildningen?

Ja, man har fått en ökad medvetenhet om att “välja rätt krig” att ha en genuin förståelse och kunna se helhet. Arbetet med samtal har tagits upp som en mycket bra del. Dessutom talar vi nu nästan alla “samma språk” det blir ett mycket konkret verktyg.

Skulle du rekommendera kursen till andra skolor kanske inta bara inom folkbildningen?

Ja absolut. En sak till som jag vill tillägga är kursledarens pedagogiska förhållningssätt samt lyhördhet. jag vet att det efter ett tillfälle togs upp en del önskemål om lite förändring i upplägg genom utvärdering. Till nästa kurstillfälle hade denna synpunkt hörsammats, det är proffsigt och prestigelöst tycker jag!

Mycket ros och ett stort tack!

Målet är att vi alla samtlig personal har gått kursen till dec-15. Vi är bara 5 kvar, däribland jag, så det ser jag fram emot.


Amra Zulic – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa

 Amra Zulic jobbar på Grimslövs Folkhögskola och har gått kursen “Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?”


Karin Rognehag – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Karin Rognehag från Kävesta folkhögskola har gått kursen “Hur bemöter jag ungdomar med psykisk ohälsa?” våren 2014 på Liljeholmens folkhögskola,

 


Björn Carenvall – Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Björn Carenvall från Kävesta Folkhögskola gick kursen “Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?” våren 2014.

“Detta är en kurs jag önskar att jag hade fått med mig från lärarutbildningen på universitetet”