Deltagare berattar

Samtalskonst i vården – Deltagare berättar


Evelina Kilander – Samtalskonst 1

Evelina Kilander är sjuksköterska inom SSIH i Jönköping

Kursen har en bra balans mellan teori och praktik. Man får med sig oerhört mycket genom att innehållet återkommer och repeteras så att det verkligen hinner landa. Även om man får med sig mycket är det inte så högt tempo.

Jag bär med mig några konkreta bilder från föreläsningarna t.ex. kanelbullen och föräldra-barn relationen. Kursen gav också utrymme för meningsfulla övningstillfällen. Genom kursen har jag fått tillfälle till den viktiga självreflektionen.

Kursen passar alla som jobbar med svåra existentiella frågor. Utöver sjuksköterskor skulle jag gärna se att fler läkare, rehabpersonal såsom fysioterapeuter och arbetsterapeuter går kursen.  Tror även att fler chefer skulle behöva gå kursen för att bättre kunna leda sin personal i dessa svåra frågor.

Jag läser nu även en specialistsjuksköterskeutbildning inom palliativ vård och kan se att det som sägs i kursen överensstämmer med aktuell forskning.


Malin Wahlman – Samtalskonst 1

Malin Wahlman jobbar som undersköterska på en onkologisk vårdavdelning på Västerås sjukhus.

Jag tar med mig konkreta redskap och verktyg för att kunna hjälpa både patienter, närstående och oss själva.

Vilken miljö Liljeholmen är att vara i. Här får man nya krafter och ny energi. Man blir motiverad att gå vidare, vilket i sin tur ger ringar på vattnet.

Denna kurs passar alla typer av vårdpersonal då vi, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, ofta jobbar i team. Inom alla arbetsgrupper behöver man möta sig själv och rannsaka sig själv.

Kursen har fantastiska lärare som verkligen är på rätt plats. De vet vad de pratar om och de är både kunniga och jordnära. De vill oss väl och det märks att de brinner för dessa områden.


Helena Janzelius – Samtalskonst 1

Helena Janzelius jobbar som distriktsköterska inom SSIH i Jönköping.

Detta är en berikande utbildning! Den ger utrymme för reflektion och den ger redskap som utvecklar ens förmåga att kommunicera.

Jag hade höga förväntningar på kursen då jag hade hört mycket gott om kursen innan från kollegor som har gått kursen tidigare. I vår verksamhet finns en policy att alla ska gå denna kurs.

Kursen passar alla som arbetar i svåra situationer – i med- och motgångar. Kursen utmanar en att vara kvar och våga lyssna på allt som förmedlas. Den ger även ett stöd till mig i mitt sätt att orka hantera allt jag möter. Jag har fått konkreta strategier att både vara närvarande och samtidigt kunna hålla i längden.


Lisa Stark – Samtalskonst 1

I Mönsterås kommun jobbar Lisa Stark som sjuksköterska inom hemsjukvården. Lisa är även palliativt ombud och har gått både Samtalskonst 1 och 2 på Liljeholmens folkhögskola.

 

Vad innebär det att jobba som palliativt ombud?

Jag och några kollegor har ett särskilt intresse att jobba med palliativa frågor. Vi får därför möjlighet av arbetsgivaren att åka på konferenser och hålla oss uppdaterade i dessa frågor. Vår uppgift är sedan att föra vidare kunskapen och erfarenheterna till övriga kollegor.

Vi har även fått utbilda alla undersköterskor som jobbar inom hemtjänsten så att de har kunskap kring vård i livets slutskeende. De är ofta med hemma hos den sjuke i slutskedet och därför är det viktigt att de är trygga och att de kan se symptom när de bör ringa oss.

I Mösterås har samtliga sjuksköterskor gått kursen i Samtalskonst. Varför är det så?

Vår arbetsgivare bestämde att de var obligatoriskt för alla sjuksköterskor att gå kursen. Det har gjort oss tryggare, vi har fått brottas och fundera själva över dessa frågor. Vi har vågat stanna kvar och vågat lyssna mer än tidigare.

Jag önskar att fler få gå kursen och då inte bara sjuksköterskor utan även läkare och undersköterskor.

Hur jobbar ni i Mönsterås efter att det varit ett brytpunktssamtal?

Oftast sker brytpunktssamtalet på lasarettet innan patienten får komma hem. Men när det har skett planerar vi in ett nytt brytpunktsamtal där både en husläkare och vi kommunsjuksköterskor är med. Vi gör då en gemensam vårdplanering och vi sjuksköterskor får efter detta ta över ansvaret för vården.

I dessa brytpunktsamtal har det varit värdefullt att vi fått vara med och stötta då dessa frågor är svåra för alla, även läkare och annan vårdpersonal. Då vi har jobbat med dessa frågor är det värdefullt att vi och läkaren får göra det tillsammans.

Vad tar du konkret med dig från kursen Samtalskonst för vårdpersonal?

Jag har inte minst fått mod att sätta ord på det svåra och på något lustigt sätt har jag blivit stärkt. Jag har lärt mig konsten att kunna återspegla det som sägs och låta saker få ta tid. Jag är numera inte så nervös om det blir tyst. Jag kan rekommendera fler att gå kursen!


Gunilla Esborn – Samtalskonst 1

Gunilla Esborn, specialistsjuksköterska, ASIH Göteborg

Varför sökte du till kursen?

Vi fick tips om den till teamet. Har hört från flera att det är en bra kurs. På vår arbetsplats får alla som vill gå, så många planerar att gå. Vi har även sökt och beviljats pengar från Cancerfonden.

Vad tar du med dig från kursen?

Jag har jobbat med dessa frågor i 10 år och tror jag gör ett bra jobb, men man behöver fler och nya redskap. Det är så lätt att försöka hitta lösningar, speciellt om man är en doer, men vi behöver bli bättre på att lyssna. Att locka fram och spegla det som sägs vinner i längden.

Hur var föreläsarna?

Bibbi och Birgitta är outstanding. De är tillåtande som personer och samspelar bra. De har en förståelse för vår vardag och vår stress och uppmuntrar oss att det lilla gör skillnad.

Var det något konkret som du kommer att använda i din vardag?

Hand- och ryggmassage är väldigt bra när patienten inte orkar prata. Den gör att man möts trots att det inte är läge för ett verbalt samtal.


Amanda Andersson – Samtalskonst 1

Amanda Andersson, sjuksköterska, Änggårdens hospice

Hur var föreläsningarna?

Det var en bra dos av föreläsningar och praktiska moment. Att ha rollspel är svårt men bra. Jag gillade även att vi fick spela in videofilmer. Det är härligt att få kommentarer och det ger en möjlighet att ändra sig.

Vad tycker du om upplägget?

Det märks att det varierade upplägget är genomtänkt. Föreläsarna är också duktiga på att få oss att känna oss trygga och kunna öppna upp oss.

Hur är Liljeholmen som kursplats?

Det är mysigt med ett gammaldags hus och atmosfären är trevlig. Det är som en bubbla att bo där vilket gjort att man även på kvällen efter kursen har reflekterat och kunnat prata vidare vilket tar en till en djupare nivå.

Personalen är också trevlig och hjälpsam och hämtade oss vid tåget trots att det var sent.


Ebba Andersson – Samtalskonst 1

Ebba Andersson, sjuksköterska, Änggårdens hospice

Varför sökte du till kursen?

Jag önskade öka min trygghet i mötet med patienter och anhöriga och utveckla min förmåga att skapa goda samtal.

Är du nöjd med kursen?

Jag är jättenöjd. Kursen har utmanat mig själv men också gett mig trygghet. Nu vågar jag ta fler samtal och litar på att jag kan göra det bra.

Vad bär du med dig från kursen?

Vikten av närvaro i samtalen och i relationerna. Det viktigaste är inte att säga rätt eller fel utan att finnas där. Jag har också inspirerats att skapa en tillåtande miljö där fler vågar vara med.


Julia Främberg – Samtalskonst inom vården

Detta är en text av BlodcancerförbundetJulia Främberg, Sjuksköterska Hematologen vid Universitetssjukhuset Linköping. Texten är ett utdrag från Blodcancerförbundets tidning Haema. 

I denna kurs så blandas teori med samtalsövningar och rollspel. På så sätt får man en god grund att stå på. Föreläsarna Birgitta och Bibbi, som har lång erfarenhet i ämnet, lärde oss att det viktigaste i ett samtal är att” spegla” det som den andre säger. Genom att spegla så visar man att man lyssnat, man fångar upp de viktiga nyckelorden och bekräftar det som uttryckts. Birgitta och Bibbi fick det hela att se så enkelt ut när de demonstrerade, men i övningarna fick man tänka efter noga för att inte glida tillbaka i gamla tankemönster.

Kursen gav många ”aha-upplevelser” och en av dessa var att man inte behöver vara så ”hjälpnödig”, som föreläsarna så fyndigt uttryckte det. Vi i vården har en tendens att vilja lösa de problem våra patienter har, stora som små, så snabbt som möjligt, men det är ju inte alltid en lösning går att hitta och det kanske inte ens är det som patienten behöver just där och då. Att bara samtala en stund kan lätta på en stor del av den stress och oro som patienten bär på.

Kursen tog också upp vikten av beröring. Detta är något jag själv har märkt är mycket betydelsefullt. Våra patienter som genomgår stamcellstransplantationer är isolerade under flera veckor och då kan en smekande hand på armen eller lite kliande på ryggen vara mycket effektivt för ett ökat välbefinnande. I denna kurs fick vi lära oss lättare rygg- och handmassage som kan användas som ångestlindring och i avslappningssyfte.

Jag skulle verkligen rekommendera alla som jobbar inom vården att gå denna kurs. Jag kommer ha användning av mina nya kunskaper i lång tid framöver, både i arbetet och i mitt privatliv.

 

Läs hela texten i på sidan 19 i tidningen Haema #3 2016. Du kan även läsa mer om Blodcancerförbundet och Blodcancerfonden på deras hemsida.


Cecilia Hellkvist, Samtalskonst I & II

Cecilia HellkvistHär är en intervju med Cecilia Hellkvist som jobbar som biträdande avdelningschef på Onkologkliniken på Gryta Palliativa Vårdenhet i Västerås. Hon har gått både Samtalskonst I & II. 

Vad fick dig att söka Samtalskonst II?

Jag hade läst Samtalskonst steg 1 och eftersom jag har bara bra minnen och fick med mig mycket kunskap från den så kändes det självklart att läsa steg 2.

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Mer än väl, jag känner mig jättenöjd.

Vad tar du med dig från kursen som påverkar din arbetssituation?

Jag känner mig säkrare i olika situationer och svårigheter som kan uppstå i svåra samtal. Att det viktigaste av allting är att våga stanna kvar.

Hur var upplägget på kursen?

Det var jättebra! Det var väldigt bra och nödvändigt med en snabb repetition på steg 1 kursen.

Är det något som kan göras bättre?

Vi var väldigt många på kursen (mer än det brukar) och om det är något jag skulle vilja ändra på så är det att vi skulle haft mer tid att diskutera våra patientfall. Det är ej heller bra att vara för många från samma arbetsplats eftersom FÖR många är insatta i patienten och vi upplever problemet olika. Steg 1 var en vecka och det borde kanske steg 2 också vara om man är så många som vi var.

Hur fungerar Liljeholmen som kursplats?

Bara miljön är ju helt fantastisk. Kul och inspirerande att träffa alla fantastiska människor som jobbar där och de som kommer dit för att gå kortare och längre kurser.

Kan du rekommendera andra att gå kursen?

Absolut!!! Vi har som mål på vår arbetsplats att alla skall gå minst Samtalskonst steg 1 . Alla som jobbar inom vården borde gå den här kursen eftersom vi alla kommer att hamna i svåra samtal, med patienter, anhöriga och medarbetare.

 


Lena Persson – Samtalskonst 1

Lena Persson är sjuksköterska på en onkologisk avdelning på Västmanlands sjukhus i Västerås.IMG_1363 - Kopia

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Jag hade hört mycket gott om kursen men den var mer givande än jag förväntat mig. Alla veckans ämnen har berört mig, Ofta på kurser är vissa saker intressanta, men här har allt berört. Veckan har haft ett varierat och bra upplägg.

Vad har du lärt dig under kursen?

Ofta är det jäktigt på vår avdelning och det är ganska mycket akuta insatser och då har det ibland varit svårt att strukturera samtalen, men genom kursen fick jag tips om hur man kan starta och avsluta samtalen på ett bra sätt. Jag har också fått redskap att komma vidare i samtalet. Genom att bekräfta och bolla vidare kan jag se till att samtalet blir mer coachande. Jag behöver inte lösa patientens problem, utan istället kan jag hjälpa patienten att själv fundera och hitta lösningar.

Kan du rekommendera kursen?

Ja, alla behöver detta! Man lär sig mycket om sig själv och redskapen kan användas i alla typer av möten med människor.

För vilka passar kursen?

Många som går kursen har erfarenhet av palliativ vård och många är sjuksköterskor, men även de läkare som går kursen har tyckt det varit väldigt bra. Jag tror fler läkare skulle behöva denna kurs. Jag tycker även att kursen passar för alla som jobbar med människor i kris, inte bara för dem som jobbar med palliativ vård.