Samtalskonst 1 & 2

Deltagare berättar – Samtalskonst

Vi ställde några frågor till en kursdeltagare på Samtalskonst för personal inom vården, läkaren Jessica Lindblom .

Vad arbetar du med?

Läkare inom palliativ vård både i öppenvårdsteam och på hospice.

Vad fick dig att söka kursen?

Många av mina arbetskamrater i det palliativa teamet har gått kursen och talade mycket väl om den.

Hur upplevde du kursen?

Mycket givande. Kunniga proffsiga föreläsare. En värdefull kurs som lärde mig mycket.

Vad tar du med dig från kursen som påverkar din arbetssituation?

Jag kan lyssna och samtala bättre med patienterna och även med mina arbetskamrater.

Jag upplever det som en utmaning att även i fortsättningen fortsätta utveckla min förmåga att samtala med människor särskilt svåra samtal.

Kan du rekommendera andra att gå kursen?

Ja. De flesta verksamma inom den palliativa vården skulle ha nytta av att gå den.

Funderar du på att även gå steg II kursen?

Definitivt!