Om Liljeholmen

Liljeholmen är en av de 148 folkhögskolor som finns i landet. Varje skola har sin profil och den är ofta präglad av respektive huvudman. Det gäller även Liljeholmen som har Evangeliska frikyrkan som huvudman.