Ungdomars psykiska ohälsa

Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Då den psykiska ohälsan bland unga ökar blir det än mer viktigt att vi som vuxna är uppmärksamma på ungdomar som inte mår bra och tar deras varningssignaler på allvar. Hur bemöter vi barn och unga med psykisk ohälsa?

 

Redskap för det svåra samtalet

Fokus i denna kurs ligger på att ge dig några viktiga redskap till att våga ge sig in i det svåra samtalet. Vår förhoppning är att du efter denna kurs återvänder till din arbetsplats eller skola med nytt mod att stödja och samtala med ungdomar.

Kursen riktar sig främst till lärare och övrig skolpersonal, men även till alla andra som i sitt yrke möter ungdomar.

 

Detta är en kurs som ger dig:

  • ökad förståelse för vad psykisk ohälsa är
  • redskap att i ett tidigt stadium se ungdomar som mår dåligt
  • introduktion i samtalskonst och praktiska övningar
  • verktyg i samtalet
  • suicid prevention – första hjälpen vid självmordsrisk
  • litteraturtips för fortsatta studier

 

Lärare

Föreläsare & kursvärd är Birgitta Lundborg. Birgitta är beteendevetare och har grundläggande utbildning i psykoterapi. Birgitta arbetar på skolan med olika samtalskonstkurser samt ansvarar även för kursen ”Hur mår ditt arbetslag?” Birgitta är också en av våra kuratorer på skolan.

 

Kursschema

Dag 1

9.45 Kaffe börjar serveras i matsalen
10.30 Kursstart
  Hur bemöter vi ungdomars psykiska ohälsa?
  Hitta en känsla av sammanhang 
12.30 Lunch
13.30 Att hantera egna och andras känslor
  Att tänka på innan man börjar ett samtal
15.00 Kaffe
15.30 Verktyg i samtalet
17.00 Kvällsmat
  På kvällen bjuder Liljeholmens elever på konsert.
Kvällskaffe 

Dag 2

8.30 Krissamtalet
10.00 Kaffe
10.30 Suicid prevention – första hjälpen vid självmordsrisk
12.30 Lunch
13.30 Hur orkar jag i mina möten?
14.45 Utvärdering och kursavslut
15.00 Kaffe

 

Ladda ner information

Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa? – kursinformation (PDF)

 

Kurskostnader

Kursen kostar 3.595 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen,helpension samt logi i enkelrum. För dubbelrum 3.330 kr. Externatavgift: 2.840 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

Med reservation för mindre prisjusteringar.

Deltagare berättar

För att du ska få en uppfattning om kursen har vi lagt upp intervjuer på vår hemsida från deltagare som tidigare gått kursen.

Du kan se fler filmer och läsa mer om andra deltagares berättelser här>>.

 

Ansök nu

Anmälan till kursen gör du via Ansökningsformuläret.

För frågor kontakta: info@liljeholmen.nu eller telefon 0494-797 00. Frågor gällande kursen kan ställas till kursansvarig på mejl:  birgitta.lundborg@liljeholmen.nu