Ungdomars psykiska ohälsa

Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Då den psykiska ohälsan bland unga ökar blir det än mer viktigt att vi som vuxna är uppmärksamma på ungdomar som inte mår bra och ta deras varningssignaler på allvar. Hur bemöter vi barn och unga med psykisk ohälsa?

 

Redskap för det svåra samtalet

Fokus i denna kurs ligger på att ge dig några viktiga redskap till att våga ge sig in i det svåra samtalet. Vår förhoppning är att du efter denna kurs återvänder till din arbetsplats eller skola med nytt mod att stödja och samtala med ungdomar.

Kursen riktar sig främst till lärare och övrig skolpersonal och alla andra som jobbar med ungdomar.

 

Detta är en kurs som ger dig:

  • ökad förståelse för vad psykisk ohälsa är
  • redskap att i ett tidigt stadium se ungdomar som mår dåligt
  • introduktion i samtalskonst och praktiska övningar
  • verktyg i samtalet
  • suicid prevention – första hjälpen vid självmordsrisk
  • litteraturtips för fortsatta studier

 

Lärare

Föreläsare & kursvärd är Birgitta Lundborg. Birgitta är beteendevetare och har grundläggande utbildning i psykoterapi. Birgitta arbetar på skolan med olika samtalskonstkurser samt ansvarar för kursen ”Hur mår ditt arbetslag?” Birgitta är också en av våra kuratorer på skolan och ansvarar för den här kursen.

 

Kursschema

Dag 1

9.45Kaffe börjar serveras i matsalen
10.30Kursstart
 Hur bemöter vi ungdomars psykiska ohälsa?
 Hitta en känsla av sammanhang 
12.30Lunch
13.30Att hantera egna och andras känslor
 Att tänka på innan man börjar ett samtal
15.00Kaffe
15.30Verktyg i samtalet
17.00Kvällsmat
 På kvällen bjuder Liljeholmens elever på konsert.
Kvällskaffe serveras den tid ni önskar.

Dag 2

8.30Krissamtalet
10.00Kaffe
10.30Suicid prevention – första hjälpen vid självmordsrisk
12.30Lunch
13.30Hur orkar jag i mina möten?
14.45Utvärdering och kursavslut
15.00Kaffe

 

Ladda ner information

Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa? – kursinformation (PDF)

 

Kurskostnader

Våren 2019 kostar kursen 3.320 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i enkelrum. För dubbelrum 3.110 kr. Externatavgift: 2.635 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen och kost. Behöver du boende natten innan kursen kan detta självklart ordnas.

Höst 2019 & Vår 2020 kostar kursen 3.370 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i enkelrum. För dubbelrum 3.145 kr. Externatavgift: 2.655 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen och kost. Behöver du boende natten innan kursen kan detta självklart ordnas.

Med reservation för mindre prisjusteringar. 

 

Deltagare berättar

För att du ska få en uppfattning om kursen har vi lagt upp intervjuer på vår hemsida från deltagare som tidigare gått kursen.

Du kan se fler filmer och läsa mer om andra deltagares berättelser här>>.

 

Ansök nu

För ansökan av kursen anmäler du via ansökningsformuläret. För frågor kontakta: info@liljeholmen.nu eller telefon 0494-797 00

Frågor gällande kursen kan ställas till kursansvarig på mejl:  birgitta.lundborg@liljeholmen.nu