Samtalskonst Anhörigstöd 2

Samtalskonst Anhörigstöd

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjukdom, lidande och död? Denna kurs ger dig verktyg i det svåra samtalet.

 

Vem vänder sig kursen till?

Kursen riktar sig till alla som jobbar med anhörigstöd och vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med människor i svåra situationer, men är speciellt framtagen för Anhörigkonsulenter som arbetar i kommuner.

Här kan du läsa mer om personer som gått kursen Samtalskonst Anhörigstöd.

 

Vi utgår från din situation!

Som kursdeltagare vill vi att du förbereder dig genom att tänka igenom ett samtal där du upplevt svårigheter i samtalet.

Ett kort skriftligt underlag lämnas till kursledningen vid kursens början. Vi använder sedan ett antal av samtalen som utgångspunkt för analys och undervisning. Vi väljer vid kursstart ut några av ärendena som vi sedan gemensamt arbetar med i handledningsgrupper. 

 

Kursen tar upp följande moment:IMG_3649

  • Samtalskonstens grunder
  • Samtalets olika nivåer
  • Verktyg i samtalet
  • Krissamtalet
  • Förhållningsätt i krisens olika stadier
  • Analys av inspelade samtal
  • Det existentiella samtalet: att ge stöd vid existentiell kris
  • Hur orkar jag som hjälpare?

Utöver de kursmoment som beskrivits ges stort utrymme för handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden.

Här finns ett Informationsblad du kan ladda ner: Samtalskonst Anhörigstöd Informationsblad (pdf)

 

Kursupplägg & Kostnad

Kursen börjar dag 1 med lunch kl.12:30. Därefter föreläsning 13:30-17:00. Schema för dag 2 & 3 kl.8:30-17:00. Kursen avslutas dag 4 med lunch 12:30.

Kostnaden vt 2019 är 8395 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i dubbelrum. För enkelrum tillkommer 630 kr. Externat: 6970 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

Kostnaden ht 2019 & vt 2020 är 8625 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i dubbelrum. För enkelrum tillkommer 675 kr. Externat: 7155 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

 

Anmäl dig till nästa kurs!

Ansökan: Sök via vårt Anmälningsformulär 

Kontakt: info@liljeholmen.nu eller 0494-797 00