Samtalskonst Anhörigstöd 2

Samtalskonst Anhörigstöd

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjukdom, lidande och död? Denna kurs ger dig verktyg i det svåra samtalet.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen riktar sig till alla som jobbar med anhörigstöd och vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med människor i svåra situationer, men är speciellt framtagen för Anhörigkonsulenter som arbetar i kommuner.

Här kan du läsa mer om personer som gått kursen Samtalskonst Anhörigstöd.

Vi utgår från din situation!

Som kursdeltagare vill vi att du förbereder dig genom att tänka igenom ett samtal där du upplevt svårigheter i samtalet.

Ett kort skriftligt underlag lämnas till kursledningen vid kursens början. Vi använder sedan ett antal av samtalen som utgångspunkt för analys och undervisning. Vi väljer vid kursstart ut några av ärendena som vi sedan gemensamt arbetar med i handledningsgrupper. 

Kursen tar upp följande moment:IMG_3649

  • Samtalskonstens grunder
  • Samtalets olika nivåer
  • Verktyg i samtalet
  • Krissamtalet
  • Förhållningsätt i krisens olika stadier
  • Analys av inspelade samtal
  • Det existentiella samtalet: att ge stöd vid existentiell kris
  • Hur orkar jag som hjälpare?

Utöver de kursmoment som beskrivits ges stort utrymme för handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden.

Här finns ett Informationsblad du kan ladda ner: Samtalskonst Anhörigstöd Informationsblad (pdf)

Anhörigstöd 2 – en fortsättningskurs

Välkommen till Samtalskonst Anhörigstöd del II. En kurs framtagen utifrån tidigare deltagares önskemål om uppföljning och fördjupning.

Senast en vecka innan kursstart skickar ni in ett ärende där det framgår vad ni önskar hjälp med i samtalet. Vi väljer sedan ut ett antal ärenden som vi använder i analys och handledning.  Ni får även möjlighet att under kursen dela tips och idéer under rubriken ”erfarenhetsutbyte”. 

Här finns även program för Samtalskonst Anhörigstöd 2

Kursupplägg & Kostnad

Kostnaden för Samtalskonst Anhörigstöd 1 

Kostnaden är 8625 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i dubbelrum. För enkelrum tillkommer 675 kr. Externat: 7155 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

Kursen börjar dag 1 med lunch kl.12:30. Därefter föreläsning 13:30-17:00. Schema för dag 2 & 3 kl.8:30-17:00. Kursen avslutas dag 4 med lunch 12:30.

Kostnaden för Samtalskonst Anhörigstöd 2 

Kostnaden är 6955 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i dubbelrum. För enkelrum tillkommer 450 kr. Externat: 5975 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

Kursen börjar dag 1 med fika kl.10:00. Därefter föreläsning 10:30-17:00. Schema för dag 2  kl.8:30-17:00. Kursen avslutas dag 3 med lunch 12:30.

Anmäl dig till nästa kurs!

Ansökan: Sök via vårt Anmälningsformulär 

Kontakt: info@liljeholmen.nu eller 0494-797 00