Samtalskonst Anhörigstöd

Samtalskonst Anhörigstöd

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjukdom, lidande och död? Denna kurs ger dig verktyg i det svåra samtalet.

 

Vem vänder sig kursen till?

Kursen riktar sig till alla som jobbar med anhörigstöd och vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med människor i svåra situationer.

Liljeholmen har under de senaste tjugo åren utbildat vårdpersonal i  samtalskonst. Här kan du läsa mer om personer som gått kursen Samtalskonst Anhörigstöd.

 

Vi utgår från din situation!

Som kursdeltagare vill vi att du förbereder dig genom att tänka igenom ett samtal där du upplevt svårigheter i samtalet.

Ett kort skriftligt underlag lämnas till kursledningen vid kursens början. Vi använder sedan en del av samtalen som utgångspunkt för analys och undervisning.

 

Kursen tar upp följande moment:IMG_3649

  • Samtalskonstens grunder
  • Samtalets olika nivåer
  • Verktyg i samtalet
  • Krissamtalet
  • Förhållningsätt i krisens olika stadier
  • Analys av videosamtal
  • Det existentiella samtalet: att ge stöd vid existentiell kris
  • Hur orkar jag som hjälpare?

Utöver de kursmoment som beskrivits ges stort utrymme för handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden.

Här finns ett Informationsblad du kan ladda ner: Samtalskonst Anhörigstöd 2018 (pdf)

 

Kursupplägg & Kostnad

Kursen börjar dag 1 med lunch kl.12:30. Därefter föreläsning 13:30-17:00. Schema för dag 2 & 3 kl.8:30-17:00. Kursen avslutas dag 4 med lunch 12:30.

Kostnaden är 8000 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i dubbelrum. För enkelrum tillkommer 600 kr. Externat: 6700 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

 

Anmäl dig till nästa kurs!

Ansökan: Ladda ner Anmälningsblankett Samtalskonst eller ring 0494-797 00 så skickar vi blanketter till dig.

Då kursen är så populär har vi satt in ett extra kurstillfälle den 26-29 november 2018. 

Kontakt: info@liljeholmen.nu eller 0494-797 00