Samtalskonst 1 & 2

Samtalskonst inom vården

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjukdom, lidande och död? När vi möter de svåra samtalen kan vi få tankar som: Tänk om jag inte säger rätt saker? Tänk om jag ställer fel frågor?
Det kan göra att vi börjar prata om något annat eller helt enkelt flyr undan.

Verktyg för samtal

Det borde vara självklart att all vårdpersonal får utbildning i hur man talar med och stöder patienter i svåra situationer. Kursen ger dig verktyg till att bemöta och våga ge dig in i det svåra samtalet.

Målgruppen för denna kurs har framför allt tidigare varit personal inom palliativ vård, men på senare år är det många från hematolog-, onkologi- & kirurgavdelningar så väl som från kommunernas hemsjukvård som kommit till kursen. Många arbetsgivare har skickat alla sina medarbetare till kursen. Vi har även utbildat hela vårdlag i samtalskonst.

Vi har förstått att behovet av en utbildning som den här är mycket stort inom hela vårdsektorn. Nu vill vi bredda kursen och inbjuda all vårdpersonal att söka utbildningen samt andra personer som på olika sätt jobbar med de svåra frågorna om livet, sjukdom, lidande och död . Givetvis hälsar vi fortsättningsvis personal inom palliativ vård välkomna. Vi hjälper er gärna att utarbeta en plan för utbildning av hela vårdlaget.

Kursupplägg Samtalskonst 1

Kursstart är måndag 12.20 och kursen avslutas med lunch fredag 12.20. Lektionstiderna är måndag 13.30-17.00, tisdag till torsdag 8.30-17.00  samt fredag 8.30-12.20.

Ur kursinnehållet:

 • Samtalets olika nivåer
 • Att tänka på innan man börjar ett samtal
 • Verktyg i samtalet
 • Vanliga fallgropar i samtalet
 • Att hantera egna och andras känslor
 • Krissamtal
 • Det existentiella samtalet
 • Hur orkar jag som hjälpare?
 • Självmedvetenhet / assertivt förhållningssätt
 • Vi lär oss handmassage
 • Övningssamtal/gruppsamtal/analys
 • Analys av filmade samtal

Anslag från Cancerfonden

Cancerfonden kan ge ekonomiskt stöd för vårdpersonal. Fonden gör en individuell prövning av varje ansökan. Man kan ansöka om kostnaderna för kursen exklusive kost.

Från Cancerfondens hemsida:  För att stimulera personal som arbetar med cancerpatienter har Cancerfonden inrättat stipendium. Avsikten med stipendierna är att stimulera och öka kompetensen hos personalen för att därigenom höja cancervårdens kvalitet. Målet är att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.

Läs mer på Cancerfonden sök vidare på forskare & vårdpersonal.

Samtalskonst inom vården steg 2

Steg II är en fördjupning av utbildningen där vi följer upp steg I och går vidare. Du förväntas ha med dig en upplevelse från ditt arbete, ett svårt möte eller samtal som vi tillsammans går igenom. Utifrån ditt och de andra kursdeltagarnas ”vardagssituationer” formar vi kursinnehållet och kursen kan ses både som fördjupning och till viss del handledning.

Kursen är tre dagar på Liljeholmens folkhögskola söder om Linköping. Vill du veta mer om dagarna eller anmäla ditt intresse så kontakta Bibbi Sjögren.

Även till denna kurs kan du söka stipendium från Cancerfonden.

Ur kursinnehållet: 

 • Vi reflekterar över kunskaperna från Samtalskonst I
 • Existentiella samtal — att ge stöd vid existentiell kris
 • Hur orkar jag i mina möten
 • Självkännedom och professionalitet
 • Handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden

Lärare

Kursvärd och föreläsare på denna kurs är Bibbi Sjögren och Birgitta Lundborg. Bibbi är utbildad sjuksköterska med stor erfarenhet av palliativ vård.  Birgitta är beteendevetare och ansvarar även för andra korta kurser på Liljeholmen såsom ”Hur mår ditt arbetslag?” och ”Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?”. Birgitta jobbar även som en av kuratorerna på skolan. Båda har grundläggande utbildning i psykoterapi.

Deltagare berättar om kursen

 

För att du ska få en uppfattning om kursen har vi lagt upp intervjuer på vår hemsida från deltagare som tidigare gått kursen. De som gått kursen kommer från norr till söder och både från kommun och landsting. De som gått kursen är bl.a. sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

Här kan du läsa flera Deltagare berättar.

Kurskostnader

Samtalskonst 1:

Pris ht 2020 & vt 2021: Totalkostnaden är 10 160 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (6572 kr), kost (1888 kr) samt logi i dubbelrum (1700 kr). För enkelrum tillkommer 900 kr. Externat: 8200 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost exklusive frukost.
Med reservation för ev mindre prisjusteringar ht 2021

Samtalskonst 2:

Kostnaden för steg II är 7135 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i dubbelrum. För enkelrum tillkommer 450 kr. (Kost 1168 kr, dubbelrum 850 kr, kursavgift 5117 kr.) Externat: 6155 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.
Med reservation för ev mindre prisjusteringar ht 2021

Ansök nu

Anmälningsblankett Samtalskonst 1

Anmälningsblankett Samtalskonst 2

För mer info kontakta Bibbi Sjögren. För anmälan kontakta info@liljeholmen.nu

 

Ladda ner Informationsblad för Samtalskonst 1 & 2