Samtalskonst

Samtalskonst inom vården

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjukdom, lidande och död? När vi möter de svåra samtalen kan vi få tankar som: Tänk om jag inte säger rätt saker? Tänk om jag ställer fel frågor?
Det kan göra att vi börjar prata om något annat eller helt enkelt flyr undan.

Verktyg för samtal

Det borde vara självklart att all vårdpersonal får utbildning i hur man talar med och stöder patienter i svåra situationer. Kursen ger dig verktyg till att bemöta och våga ge dig in i det svåra samtalet.

Målgruppen för denna kurs har framför allt tidigare varit personal inom palliativ vård, men på senare år är det många från hematolog-, onkologi- & kirurgavdelningar så väl som från kommunernas hemsjukvård som kommit till kursen. Många arbetsgivare har skickat alla sina medarbetare till kursen. Vi har även utbildat hela vårdlag i samtalskonst.

Vi har förstått att behovet av en utbildning som den här är mycket stort inom hela vårdsektorn. Nu vill vi bredda kursen och inbjuda all vårdpersonal att söka utbildningen samt andra personer som på olika sätt jobbar med de svåra frågorna om livet, sjukdom, lidande och död . Givetvis hälsar vi fortsättningsvis personal inom palliativ vård välkomna. Vi hjälper er gärna att utarbeta en plan för utbildning av hela vårdlaget.

Kursupplägg Samtalskonst 1

Kursstart är måndag 12.20 och kursen avslutas med lunch fredag 12.20. Lektionstiderna är måndag 13.30-17.00, tisdag till torsdag 8.30-17.00  samt fredag 8.30-12.20.

Ur kursinnehållet:

 • Samtalets olika nivåer
 • Att tänka på innan man börjar ett samtal
 • Verktyg i samtalet
 • Vanliga fallgropar i samtalet
 • Att hantera egna och andras känslor
 • Krissamtal
 • Det existentiella samtalet
 • Hur orkar jag som hjälpare?
 • Självmedvetenhet / assertivt förhållningssätt
 • Analys av videoinspelade samtal
 • Vi lär oss handmassage
 • Övningssamtal/gruppsamtal/analys

Stipendier från cancerfonden

Du kan söka stipendium till kursen hos Cancerfonden. Man kan ansöka om kostnaderna för kursen, men inte för kost. Fonden gör en individuell prövning av varje ansökan.

Från Cancerfondens hemsida:  För att stimulera personal som arbetar med cancerpatienter har Cancerfonden inrättat stipendium. Avsikten med stipendierna är att stimulera och öka kompetensen hos personalen för att därigenom höja cancervårdens kvalitet. Målet är att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.

Läs mer på Cancerfonden sök vidare på forskare & vårdpersonal.

Samtalskonst inom vården steg 2

Steg II är en fördjupning av utbildningen där vi följer upp steg I och går vidare.
Du förväntas ha med dig en upplevelse från ditt arbete, ett svårt möte eller samtal som vi tillsammans går igenom. Utifrån ditt och de andra kursdeltagarnas ”vardagssituationer” formar vi kursinnehållet och kursen kan ses både som fördjupning och till viss del handledning.

Kursen är tre dagar på skolan.

Vi har inget fast datum för kursen utan erbjuder den när vi fått in ett visst antal ansökningar.
Vill du veta mer om dagarna eller anmäla ditt intresse så kontakta Bibbi Sjögren.

Även till denna kurs kan du söka stipendium från Cancerfonden.

Ur kursinnehållet: 

 • Vi reflekterar över kunskaperna från Samtalskonst I
 • Existentiella samtal — att ge stöd vid existentiell kris
 • Hur orkar jag i mina möten
 • Självkännedom och professionalitet
 • Handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden

Lärare

Kursvärd och föreläsare på denna kurs är Bibbi Sjögren och Birgitta Lundborg. Bibbi är utbildad sjuksköterska med stor erfarenhet av palliativ vård. Bibbi ansvarar för Liljeholmens demensutbildningar. Birgitta är beteendevetare och ansvarar även för andra korta kurser på Liljeholmen såsom ”Hur mår ditt arbetslag?” och ”Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?”.  Båda har grundläggande utbildning i psykoterapi och jobbar som kuratorer.

Deltagare berättar om kursen

Här kan du läsa om fem personer som gått kursen på Liljeholmens folkhögskola:

Eva Allhed är sjuksköterska och jobbar inom Landstinget i Falun i ett palliativt team.

Lena Persson är sjuksköterska på en onkologisk avdelning på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Paula Lindgren jobbar som undersköterska på en medicinavdelning på Ludvika lasarett.

Cecilia Hellkvist jobbar som biträdande avdelningschef på Onkologkliniken på Gryta Palliativa Vårdenhet i Västerås.

Malin Reffel jobbar som sjuksköterska inom kommunens hemsjukvård i Mönsterås.

Ladda ner information

Samtalskonst för vårdpersonal (pdf)

Samtalskonst 2  (pdf)

Kurskostnader

Samtalskonst 1:

Pris 2018: Totalkostnaden är 9180 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (5865 kr), kost (1715 kr) samt logi i dubbelrum (1600 kr). För enkelrum tillkommer 800 kr. Externat: 7340 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost exklusive frukost.

Pris 2019: Kommer snart

Samtalskonst 2:

Kostnaden för steg II är 6730 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i dubbelrum. För enkelrum till-kommer 400 kr. (Kost 1095 kr, enkelrum 1240 kr, dubbelrum 820 kr, kursavgift 4815 kr.) Externat: 5780 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

 

 

Ansök nu

Anmälningsblankett Samtalskonst för vårdpersonal (PDF) Fyll i direkt i dokumentet.

För mer info kontakta Bibbi Sjögren. För anmälan kontakta info@liljeholmen.nu