You must add an image in the Widget Settings.

Kursinnehåll – SMF

Det är en förberedande arbetsmarknadsutbildning på folkhögskola som kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär.

 

Målet med kursen är att

  • väcka lust och motivation för studier. Att plugga kan vara både intressant och roligt!
  • skapa framtidstro och framtidsmöjligheter
  • studera vidare efter avslutad kurs och skaffa dig behörighet för högre studier (universitet, högskola, KY-utbildningar m.m.)

 

Innehåll i kursen

  •  Prova på att studera på folkhögskola på gymnasienivå (t ex svenska, engelska, matematik och samhällskunskap)
  •  Studieteknik
  •  Skapande/kreativa aktiviteter
  •  Studiebesök
  •  Mentorssamtal och studievägledning

 

Kursfolder

Ladda ner och läs mer i informationsbladet: Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) Liljeholmen Linköping