Idrott och hälsa

På Liljeholmen finns en arbetsgrupp av elever som ansvarar för att uppmuntra och inspirera kursdeltagare och personal till fysisk aktivitet. Gruppen planerar och genomför turneringar och andra arrangemang under folkhögskoletiden.

På Liljeholmen går studier och välbefinnande  hand i hand. Den vackra miljön inbjuder till en aktiv fritid. En grupp bestående av kursdeltagare från olika kurser ansvarar för att motivera till fysisk aktivitet.

IdrottshallDSC_1952

Skolan förfogar över en idrottshall med utrustning för många inomhusidrotter. Hallen kan kostnadsfritt nyttjas av  elever och personal. Lek eller träna aktivt – du väljer själv vilken nivå av träning du vill ha.

Övrig utrustning

På Liljeholmen finns möjlighet till lån av olika fritidsutrustning. Utöver det som finns i idrottshallen finns det även möjlighet att låna cykel, roddbåt, pimpelspö, boule, utomhusschack mm.