Idrott och hälsa

På Liljeholmen går studier och välbefinnande hand i hand. Den vackra miljön och skolans lokaler inbjuder till en aktiv fritid.

Idrottsgrupp

På Liljeholmen finns en arbetsgrupp av deltagare som ansvarar för att uppmuntra och inspirera andra deltagare och personal till fysisk aktivitet. Gruppen planerar och genomför turneringar och andra arrangemang.

IdrottshallDSC_1952

Skolan förfogar över en idrottshall med utrustning för många inomhusidrotter. Hallen kan kostnadsfritt nyttjas av  elever och personal. Lek eller träna aktivt – du väljer själv vilken nivå av träning du vill ha.

Övrig utrustning

På Liljeholmen finns möjlighet till lån av olika fritidsutrustning. Utöver det som finns i idrottshallen finns det även möjlighet att låna cykel, roddbåt, pimpelspö, boule, utomhusschack mm.