Personal

Birgitta Lundborg

Birgitta arbetar med skolans korta kurser som handlar om samtal och bemötande i vård, omsorg och skola samt även med hela arbetslag. Hon är beteendevetare och har grundläggande utbildning i psykoterapi. Birgitta arbetar också som kurator på skolan.

Kontaktuppgifter

E-post: birgitta.lundborg@liljeholmen.nu

Telefonnummer: 0494-797 06

Birigitta Lundborg