Personal

Samuel Furingsten

Samuel undervisar på två av skolans utbildningar.

DIAKONIUTBILDNINGEN

BIBELSKOLA

Det roligaste med arbetet som lärare på bibelskola är att tillsammans med andra förmå fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap.

Samuel brinner för att gemensamt utforska hur detta levs som en helhet. 

Utbildning och yrken: Fritidspedagog och Teologi. Pastor och lärare.

Samuel undervisar i ämnet Gud och allt annat.

Kontaktuppgifter

E-post: samuel.furingsten@liljeholmen.nu

Telefonnummer: 0494-797 00

Samuel Furingsten