Resursfunktioner

På skolan har vi resursfunktioner på olika sätt som är till för dig som studerande. Här nedan ser du några viktiga och hur du kontaktar dem.

Internatföreståndare

Karin Lundgren ansvarar för boende på Liljeholmen. Hon träffar de som bor i de olika husen regelbundet för att kolla hur det går och för att informera saker och ting. Här kan du kontakta Karin Lundgren.

Studie- och yrkesvägledare, SYV

Mats Holm är den som du kan kontakta när det gäller dina vidare studier. Han har koll generellt på utbildningar, högskoleprov och sådana saker. Gäller din fråga mer specifika saker så är det ofta bättre att du kontaktar någon lärare på din kurs. Här kan du kontakta Mats Holm.

Kurator

Vi har två personer som arbetar som kuratorer, Birgitta Lundborg och Annika Lager-Watrous. En kurator har tystnadsplikt. Dra dig inte för att kontakta kuratorerna för att prata, det är ofta mycket bättre att få en tidig kontakt än att gå och bära sina tankar och problem för sig själv. Kontakta kuratorerna via kurator@liljeholmen.nu eller 0738-18 68 21

Skolpastor

Ansvarar för andakter, nattvardsfirande och organiserar också de frivilliga bönegrupperna som finns på skolan. Här kan du kontakta skolpastorn.

Bibliotek

I centrum av skolbyggnaden som vi kallar Forum finns skolans bibliotek. Vår förhoppning är att biblioteket skall var ett naturligt centrum i Forum men även ett centrum för dina studier.

I biblioteket kan du givetvis låna böcker men också läsa tidningar och tidskrifter. Det finns enskilda arbetsplatser och arbetsplatser där du kan jobba med grupparbeten. På Liljeholmen har vi ingen större datasal utan datorerna är istället utplacerade i klassrummen och i biblioteket. Det finns också ett trådlöst nätverk i hela Forum. Skolans CD-skivor och DVD-filmer finns i biblioteket och möjlighet att lyssna finns där.