You must add an image in the Widget Settings.

Rötter & Riktning

– väx vidare i tjänsten
Tvåårig satsning för medarbetare i EFK – start januari 2018
Start vecka 4, det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.
Ta del av undervisning av Josef Bergdahl, Inga-Märtha Isacson, Birgitta Rasmusson, Peter Halldorf & Roland Sjuth.
Uppstartsdag i Jönköping: 23/1, i Västerås: 25/1 

Upplägg & Innehåll

Studiesatsningen ”Rötter och riktning” ger dig chansen att växa i din tjänst på ett sätt som ger konkreta resultat. Detta under former som funkar även i pressade arbetsveckor.

Kort sammanfattning:

  • Tillämpad kunskap och utvecklade färdigheter för andligt ledarskap
  • Två år – fyra block: ”Andlig fördjupning”(vt-18), ”Ledare” (ht-18), ”Församlingen” (vt-19), ”Världen” (ht -19)
  • Flexibla studieformer och formande gemenskap – får plats i ”trånga” almanackor
  • Ömsesidig handledning av kollegor i mötet mellan arbete och studier – omedelbar nytta i tjänsten
  • Inspelade föredrag via nätet, texter, bibelövningar, möjlighet till fördjupning och regionala studiedagar
  • Stor uppslutning ger gemensam kraft i viktiga frågor för Guds rikerötter & riktning

För vem?

Som medarbetare i Evangeliska Frikyrkan välkomnas du att vara med i en tvåårig satsning för att växa och utvecklas i din yrkesroll – både som ledare och lärjunge. Målet är ledare väl medvetna om sin kallelse och rustade för att betjäna individer, församlingar och världen.

Bakom satsningen finns EFKs Sverigeprogram, Medarbetarförbundet och Liljeholmens Folkhögskola. Skulle du som är yrkesverksam i annat samfund vilja ta del av satsningen är du välkommen att höra av dig.

Varför?

Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Det finns en stor klokskap i det. Vi behöver varandra. Tillsammans kan vi vägleda och uppmuntra varandra. Tillsammans hör och förstår vi Andens röst bättre. Att vara ansvariga inför varandra är välgörande för tjänst och andligt liv.

Andligt ledarskap möter stora utmaningar: Vi blir lätt förvirrade och kan drivas ur kurs från vårt egentliga uppdrag av olika förväntningar eller tillfälliga med eller motgångar. Ledarskapets stress kan leda till andlig dränering där Gud blir mer arbetsgivare än Far. Beprövade redskap och metoder ”slinter” vid föränderliga förutsättningar. – Hur finner vi verktyg för vår tid?

I ”Rötter och riktning” söker vi oss samman för att troget och väl kunna utföra det uppdrag Jesus gett oss. Det blir återhållsamt med stora teorier och gott om tid för det andliga ledarskapets konkreta frågor. Studierna börjar vid det inre livet, fortsätter med det egna ledarskapet, för att sedan utforska församlingens möjligheter och hur vi når värld vi är sända till.

”Rötter och riktning” är skräddarsydd för att hjälpa med verkliga problem och ta vara på tjänstens möjligheter. Studierna skall bära frukt i form av växande församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen.

Flexibel studieform

”Rötter och riktning” är designad för att fungera mitt i ett intensivt yrkesliv genom ta vara på deltagarnas erfarenheter i en flexibel studieform. I studierna ingår mikrogrupper, inspelade föredrag via nätet från en bredd av erfarna pastorer, teologer och ledare, viss litteratur med möjlighet till fördjupning och regionala studiedagar.

Basen i studierna är mikrogrupper där du tillsammans med en eller två kollegor regelbundet möts och handleder varandra i korsningen mellan arbete och studier. Mikrogrupper är en smidig modell som gör att deltagarna själva kan schemalägga studierna så att de får plats i almanackan. När vardagens arbetsuppgifter involveras i studierna blir de till verklig nytta. Den lilla mikrogruppen gör ett rikt utbyte i mötet med kollegor möjligt. Se därför till att få med den kollega du vill ”mikrogruppa” med i ”Rötter och riktning”. Du kan också låta kursledningen para ihop dig med lämplig partner.

Gemensamma möten och fördjupning

I början av terminen hålls en regional uppstartsdag. Då finns tillfälle att skapa förståelse för kursens koncept, förväntningar, utmaningar och resurser.

Mitt i terminen hålls ett seminarium i form av webbkonferens i grupper med upp till 10 deltagare, som leds av kursföreståndaren. Det är ett tillfälle att dela erfarenheter med varandra och få lotsning i det fortsatta lärandet. 

I slutet av terminen möts också deltagarna. Under hösten kan denna träff kopplas till medarbetardagarna. Under våren är det en regional träff eller en webbkonferens. Fokus under denna träff är att summera egna erfarenheter och ta del av andras.

Varje termin innehåller en valbar fördjupning. Det går att ta vara på lärande i den lokala miljön i form av intervjuer och undersökningar av olika slag, göra en exegetisk/bibelteologisk studie eller fördjupa sig genom litteratur. Fördjupnings omfattning anpassas efter deltagarens studiekapacitet. 

Kurser och teman

”Rötter och riktning” genomförs i fyra “block” om 15-veckors folkhögskolekurser på distans, kvartsfart, under två år vt 2018 – ht 2019. Kurserna har följande teman:

Block 1: Andlig fördjupning, vt-18

”Andlig fördjupning” handlar om det egna livet med Gud, att låta relationen till Jesus djupna och Anden verka i närkontakt med hela vårt liv. Erfarna pastorer och teologer med mångårig tjänst ger undervisar och utmanar oss att gå djupare in i trons landskap. 

Terminen börjar under vecka 4 med regionala studiedagar. Den avslutas vecka 19.

Block 2: Ledare, ht-18

Vad innebär det att vara ledare i Jesus efterföljd? Detta block handlar både om ledarens egen person och om den mer praktiska sidan av ledarskapet. Lärjungar skall formas och människor sättas i rörelse.

Block 3: Församlingen, vt-19

I Guds räddningsplan har församlingen en huvudroll. Hur kan vi ta vara på denna sköna gåva och lösgöra dess oerhörda potential?

Block 4: Världen, ht-19

Hur kan vi förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen?

Kursfolder

Här finns ett informationsblad för Rötter & Rikning Informationsblad 2018 (pdf)

Kostnad

Terminsavgiften är 450:- och skall täcka kopieringskostnader, vissa måltider, försäkring och andra kringkostnader. Studierna i sig finansieras via Liljeholmens Folkhögskola. Avgiften faktureras din församling om inget annat är överenskommet. 

Anmälan

Var med och skapa positivt intresse för kursen – anmäl dig på en gång – och berätta för dina kollegor.

Vi ser mycket gärna att vi fått in alla anmälningar före 1 december. Då skapar vi de optimala mikrogrupperna och strukturerar regionala mötesplatser som bäst passar de som sökt. 

Frågor

Hör av dig till Mattias Eveborn som är koordinator för kursen. Mail: mattias “at” citykyrkan.nu. Mobil: 0707-464975.

FAQ:

Hur mycket tid behöver man avsätta till studierna? 

– Det är kursledningens ansvar att se till att det finns samlingar, uppgifter och studiematerial som gör att alla kan få minst 75 meningsfulla studietimmar (1/4 farts kurs på 15 veckor per termin). Den flexibla studieformen innebär att deltagarna kan använda sin tid effektivt t ex genom att lyssna på föredrag när man tränar eller pendlar.

Tanken är att studierna skall komma till direkt nytta i tjänsten så att man inte upplever att studietiden inte bara “beskattar” arbetstiden.

Hur redovisas studierna?

-Det blir inga tentor eller långa uppsatser. Deltagarna sänder under terminen in ett antal rapporter som kortfattat beskriver studiernas innehåll och reflekterar över det egna lärandet. På de gemensamma studiedagarna och webbkonferenserna sker en muntlig redovisning och bearbetning. Det ges inga betyg.

Jag vill gärna ha en mikrogrupp med min kollega ur ett annat samfund. Går det?

– Ja! Vill någon församlingsmedarbetare ur ett annat samfund vara med i Rötter och Riktning så är de välkomna.

Jag vill gärna gå Rötter och riktning tillsammans med några av de frivilliga ledarna i min församling. Går det.

-Ja! Men ni får ta ansvar för att de frivilliga ledarna får lämplig mikrogrupp inom ert församlingshägn. Det är också möjligt att Rötter och Riktning om något år får en fortsättning som då riktas till församlingarnas icke-avlönade medarbetare.

Är det lämpligt att bilda mikrogrupp med kollegor från samma församling?

-Man för göra en avvägning. Ibland är det lättare att tala om känsliga frågor med någon man inte möter så ofta. Man kan få ett rikt utbyte med någon som står i liknande tjänst i en annan församling. En poäng i kursen är också att stärka relationerna mellan medarbetare från olika församlingar. Mikrogruppar man med sina vanliga kollegor är det kanske lättare att finna tid och att väva in erfarenheter från studierna i det gemensamma arbetet.

Kan man få studiemedel via CSN?

-Nej. CSN beviljar inte studiemedel för distanskurser på 1/4 fart på folkhögskola.

—————–

Lyssna på Daniels provinspelning. OBS Bara för att testa ljud på hemsidan.