Själavård

Rötter & Riktning

väx vidare i tjänsten! Vidareutbildning för dig som jobbar i församling.

Datum våren 2019: 21 jan-5 maj

 

Tema våren 2019: Missionell församling

”Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd.” (Joh 4:35)

Jesus vill fästa vår blick på de människor som behöver få möta honom, men församlingarna blir lätt inkapslade i interna angelägenheter. Under rubriken ”missionell församling” undersöker vi vad det innebär att vara ett folk som är sända med ett fullt evangelium till vår ort, vårt samhälle och vår värld.

Erfarna förläsare

Rötter och Riktning är en fortbildning för dig som står i församlingstjänst. Vi lyssnar till föredragshållare med rik erfarenhet. I små grupper av kollegor processar vad det betyder i praktiken för de församlingar vi tjänar.

Vårterminen -19 introducerar ett angeläget ämne för dig som tror att Gud vill använda också din församling i sin räddningsplan för vår värld. Höstterminen -19 går vi än djupare i samma ämne.

Under våren 2019 kommer följande personer undervisa: Linnea Åberg, Lars Johansson,  Jonas Melin,  Maria och Magnus Alphonce, Öyvind Tholvssen, Maria Cruz, Christer Roshamn

 

Upplägg & Innehåll

Studiesatsningen ”Rötter och riktning” ger dig chansen att växa i din tjänst på ett sätt som ger konkreta resultat. Detta under former som funkar även i pressade arbetsveckor.

Kort sammanfattning:

  • Tillämpad kunskap och utvecklade färdigheter för andligt ledarskap
  • Två år – fyra fristående block
  • Flexibla studieformer och formande gemenskap – får plats i ”trånga” almanackor
  • Ömsesidig handledning av kollegor i mötet mellan arbete och studier – omedelbar nytta i tjänsten
  • Inspelade föredrag via nätet med texter och övningar, möjlighet till fördjupning och regionala studiedagar
    rötter & riktning

För vem?

Du som är medarbetare i en församling är välkommen att vara med i en tvåårig satsning för att växa och utvecklas i din yrkesroll – både som ledare och lärjunge. Målet är ledare väl medvetna om sin kallelse och rustade för att betjäna individer, församlingar och världen.

Bakom satsningen finns EFKs Sverigeprogram, Medarbetarförbundet och Liljeholmens Folkhögskola. Kursen är speciellt anpassad för dig som medarbetare inom EFK, men är öppna för andra samfund.

Varför?

Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Det finns en stor klokskap i det. Vi behöver varandra. Tillsammans kan vi vägleda och uppmuntra varandra. Tillsammans hör och förstår vi Andens röst bättre. Att vara ansvariga inför varandra är välgörande för tjänst och andligt liv.

Andligt ledarskap möter stora utmaningar: Vi blir lätt förvirrade och kan drivas ur kurs från vårt egentliga uppdrag. Ledarskapets stress kan leda till andlig dränering. Beprövade redskap och metoder ”slinter” vid föränderliga förutsättningar.

I ”Rötter och riktning” söker vi oss samman för att troget och väl kunna utföra det uppdrag Jesus gett oss. Det blir återhållsamt med stora teorier och gott om tid för det andliga ledarskapets konkreta frågor. Studierna börjar vid det inre livet, fortsätter med den egna ledarrollen, för att sedan utforska församlingens stora möjligheter och hur vi når värld vi är sända till.

”Rötter och riktning” är skräddarsydd för att hjälpa med verkliga problem och ta vara på tjänstens möjligheter på ett sätt som ger avtryck i våra församlingar och värd.

Flexibel studieform

”Rötter och riktning” är designad för att fungera mitt i ett intensivt yrkesliv genom ta vara på deltagarnas erfarenheter i en flexibel studieform. I studierna ingår mikrogrupper, inspelade föredrag via nätet från en bredd av erfarna pastorer, teologer och ledare, litteratur med möjlighet till fördjupning och regionala studiedagar.

Basen i studierna är mikrogrupper där du tillsammans med en eller två kollegor regelbundet möts och handleder varandra i korsningen mellan arbete och studier. Mikrogrupper är en smidig modell som gör att deltagarna själva kan schemalägga studierna så att de får plats i almanackan. När vardagens arbetsuppgifter involveras i studierna blir de till verklig nytta. Den lilla mikrogruppen gör ett rikt utbyte i mötet med kollegor möjligt. Se därför till att få med den kollega du vill ”mikrogruppa” med i ”Rötter och riktning”. Du kan också låta kursledningen para ihop dig med lämplig partner.

Gemensamma möten och fördjupning

I början av terminen hålls en regional uppstartsdag. Då finns tillfälle att skapa förståelse för kursens koncept, förväntningar, utmaningar och resurser.

Mitt i terminen hålls ett seminarium i form av webbkonferens i grupper med upp till 10 deltagare, som leds av kursföreståndaren. Det är ett tillfälle att dela erfarenheter med varandra och få lotsning i det fortsatta lärandet. 

I slutet av terminen möts också deltagarna. Under hösten kopplas träffen till medarbetardagarna. Under våren är det en regional träff eller en webbkonferens. 

Varje termin innehåller en valbar fördjupning. Det går att ta vara på lärande i den lokala miljön i form av intervjuer och undersökningar av olika slag, göra en exegetisk/bibelteologisk studie eller fördjupa sig genom litteratur. Fördjupnings omfattning anpassas efter deltagarens studiekapacitet. 

 

Kursfolder

Här finns ett informationsblad för Rötter & Rikning Informationsblad vt2019 (pdf)

Kostnad

Terminsavgiften är 450:- och skall täcka kopieringskostnader, vissa måltider, försäkring och andra kringkostnader. Studierna i sig finansieras via Liljeholmens Folkhögskola. Avgiften faktureras din församling om inget annat är överenskommet. 

Anmälan 

Anmäl dig här – och berätta för dina kollegor. Kanske är det någon speciell kollega som du vill bilda mikrogrupp med.

Vi ser mycket gärna att du anmäler dig i god tid. Då skapar vi de optimala mikrogrupperna och strukturerar regionala mötesplatser som bäst passar de som sökt. 

Frågor

Hör av dig till Mattias Eveborn som är koordinator för kursen. Mail: mattias “at” liljeholmen.nu. Mobil: 0707-464975.

FAQ:

Hur mycket tid behöver man avsätta till studierna? 

– Kursen planeras så att deltagarna skall ha 75 studietimmar per termin (1/4 farts kurs på 15 veckor ). Den flexibla studieformen innebär att deltagarna kan använda sin tid effektivt. Tanken är att studierna skall komma till direkt nytta i tjänsten så att man inte upplever att studietiden inte bara “beskattar” arbetstiden.

Hur redovisas studierna?

-Det blir inga tentor eller långa uppsatser. Deltagarna sänder under terminen in tre rapporter som beskriver studiernas innehåll och reflekterar över det egna lärandet. På de gemensamma studiedagarna och webbkonferenserna sker en muntlig redovisning och bearbetning. Det ges inga betyg.

Jag vill gärna gå Rötter och riktning tillsammans med några av de frivilliga ledarna i min församling. Går det.

-Ja! Men ni får ta ansvar för att de frivilliga ledarna får lämplig mikrogrupp inom ert församlingshägn. Det är också möjligt att Rötter och Riktning om något år får en fortsättning som då riktas till församlingarnas icke-avlönade medarbetare.

Är det lämpligt att bilda mikrogrupp med kollegor från samma församling?

-Man för göra en avvägning. Ibland är det lättare att tala om känsliga frågor med någon man inte möter så ofta. Man kan få ett rikt utbyte med någon som står i liknande tjänst i en annan församling. En poäng i kursen är också att stärka relationerna mellan medarbetare från olika församlingar. Mikrogruppar man med sina vanliga kollegor är det kanske lättare att finna tid och att väva in erfarenheter från studierna i det gemensamma arbetet.

Kan man få studiemedel via CSN?

-Nej. CSN beviljar inte studiemedel för distanskurser på 1/4 fart på folkhögskola.

—————–