You must add an image in the Widget Settings.

Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF

Söker du jobb eller siktar du på att gå högskolan? Du kan bättra på dina möjligheter att hitta ett genom att komplettera din utbildning. Nu har du möjlighet att gå en tremånaderskurs på folkhögskola där du under trevliga och inspirerande former i en trivsam miljö får känna på hur det är att plugga igen.

 

 

Kursen riktar sig till dig som inte har slutfört dina grundskole- eller gymnasiestudier och är registrerad

  •  arbetssökande mellan 16-24 år
  •  arbetssökande inom jobb- och utvecklingsgarantin, har fyllt 25 år

 

Kursen ska underlätta för deltagarna att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Studiebesök på arbetsmarknaden kan motivera till att studera och man tränar studieteknik med fokus på kärnämnen. Arbetsförmedlingen anvisar arbetssökande till kursen och folkhögskolorna genomför kurserna.

 

Praktisk information

Kursen är tretton veckor lång och på heltid. Kursen kostar ingenting. Du har möjlighet att få reseersättning till och från skolan.

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om din ersättning under studietiden. Din handläggare kan också förklara hur du ska gå till väga för att börja kursen hos oss.