Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF

Söker du jobb eller siktar du på att gå högskolan? Du kan bättra på dina möjligheter att hitta ett genom att komplettera din utbildning. Nu har du möjlighet att gå en tremånaderskurs på folkhögskola där du under trevliga och inspirerande former i en trivsam miljö får känna på hur det är att plugga igen.

Studiemotiverande kurs kan få dig att hitta lusten att börja studera, eller att återuppta studier som du tidigare har avbrutit. Kursen innehåller bland annat träning i studieteknik, och har fokus på kärnämnena samhällskunskap, engelska, svenska och matematik. Målet är att hitta självförtroende och motivation, och skapa en plan för framtiden.

Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du behöver också uppfylla följande:

  • Du har fyllt 16 år.
  • Du har varken gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

Praktisk information

Kursen är tretton veckor lång och på heltid. Kursen kostar ingenting. Du kan få reseersättning för att ta dig till skolan. Din handläggare på Arbetsförmedlingen kan förklara hur du ska gå till väga för att börja kursen hos oss.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du går en Studiemotiverande kurs. Du kan få ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.