You must add an image in the Widget Settings.

Anmälan av tillbud eller olycka

Anmälan av tillbud eller olycka

Här kan du göra anmälan om ett tillbud (oj) eller olycka (aj)nnOj = ett tillbud som skulle kunna ha blivit en olyckanAj = en olycka, liten eller stor. Ett tillbud eller olycka kan vara av fysisk eller psykosocial karaktär. Din anmälan kommer att gå via mail till rektor på Liljeholmen och kommer sedan att behandlas i konfidentiellt i skyddskommittén. Syftet med att anmäla tillbud och olyckor är att Liljeholmen skall upptäcka fysiska och psykosociala riskfaktorer i vår miljö och kunna åtgärda dess.