Vårdkurs – Allmän kurs

En kurs med en yrkesinriktning mot vårdassistent. Studier kombineras med praktik inom äldreomsorgen.

En kurs som ökar dina chanser att få jobb inom äldreomsorgen och att utveckla svenska språket.

För dig som:

 • läst större delen av SFI-kurs D eller högre kurs
 • är intresserad av att arbeta inom äldreomsorgen

Vårdkunskap & svenska

Målet är att du ska träna svenska språket och få kunskaper om att arbeta i äldreomsorgen.

Utbildningen innehåller yrkessvenska och kurser där du får lära dig mer om: Att arbeta inom äldreomsorg, Hygienrutiner, Människans åldrande, Mat-dryck-vila och Kommunikation.

Som deltagare kommer du tränas i omvårdnad av äldre samt lagar som styr äldreomsorgen. Du kommer också få kunskap om rutiner inom äldreomsorgen till exempel delegering men också hur man bemöter vårdtagare.

Praktik

Vi samarbetar med verksamheterna och du kommer att få gå ut på praktik. med besök av lärare.

Vårdkursens innehåll

Vårdkursen på Liljeholmen kommer att förbereda dig på att arbeta inom äldreomsorgen som hemtjänst eller vårdboende. Det du kommer få möjlighet att lära dig är:

 • Yrkessvenska
 • Basala (grundläggande) hygienrutiner
 • Basal omvårdnad (hur man tar hand om en annan person)
 • Lagar som styr äldreomsorgen
 • Gerontologi – läran om det friska åldrandet
 • Anatomi – hur kroppen är uppbyggd och fungerar
 • Fysiologi – vilka sjukdomar man kan få 
 • Farmakologi – lära sig om läkemedel och förberedelse inför delegering
 • Etik och bemötande – hur fungerar olika kulturer och hur ska man tänka när man arbetar med äldre människor?
 • Praktik (beroende på Covid-19 om det kan bli eller inte)
 • Metodrum, praktiska övningar

Studera en termin

Kursen är en termin (17,5 veckor). Studierna är på heltid.

Du har rätt rätt att söka studiemedel (CSN).

Vårens kurs startar den 11 januari 2021. Kursen är full för vårterminen men återkom gärna till starten i höst. 

Här kan du ladda ner Informationsblad Allmän kurs Vårdinriktning Liljeholmens folkhögskola (pdf)

Kontakt & Hitta hit

För mer information kontakta Åsa Kindevåg: 0761- 462458, asa.kindevag@liljeholmen.nu

Kursen är förlagd till Liljeholmen folkhögskola i Skäggetorp centrum.