Allmän kurs distans

Upplägg

Antagningsvillkor

Du behöver ha tillgång till en internetuppkopplad dator med webbkamera och headset.

Du ska ha fyllt 18 år, ha fullföljt grundskolan och ha tillräckliga kunskaper i svenska för att studera på gymnasienivå då kursen till stor del bygger på skriftliga instruktioner.

Kursen ger inte Svenska som andraspråk.

För att studera på distans behöver du ha god självdisciplin och studievana.

Vi prioriterar dem med behov av att läsa på distans.

 

Studietakt

Hetidsstudier eller halvtidsstudier.

För att få en gymnasieexamen måste du ha varit inskriven i sammanlagt tre år i gymnasiestudier och vara klar med de gymnasiegemensamma ämnena. Har du t ex redan studerat två år på gymnasium kan det räcka med ett år på folkhögskola. Studerar du på halvfart tar det dubbelt så lång tid att bli färdig.

 

Lärplattform

Vi använder G-suite som är Googles lärplattform. När du påbörjar dina studier får du ett konto genom Liljeholmen där du får tillgång till alla Google Educations program. Vid första närträffen går vi igenom funktionerna i lärplattformen.