Allmän kurs

Allmän kurs, Linköping – Kursplan

Man läser de gymnasiegemensamma ämnen som ger behörighet för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap.

Dessutom finns tillvalsämnen, vilka kan variera bl.a. på deltagargruppens storlek och de lärare som finns tillgängliga. För närvarande kan man välja psykologi, sociologi samt engelska 7.

 

Några bilder från Allmän kurs i Linköping