Börja här – bra att veta

Ansökan

Förberedelser

I ansökan vill vi att du skriver lite om dig själv. Förbered gärna detta i förväg, så kan du klistra in texten i ansökan. Vissa utbildningar efterfrågar också en eller två referenspersoner. Det är alltså bra att du har sådant material klart innan du börjar ansökan. Uppstår det några problem i samband med din ansökan så hör av dig till 0494-797 00 eller info@liljeholmen.nu

Drogfri miljö

Liljeholmen ska vara en plats som är fri från droger och alkohol. Du måste skriva under att du ställer dig bakom detta annars kan du inte börja på skolan. Brott mot dessa regler är grund för avstängning. Oavsett vilken bakgrund eller historia du har ska du känna dig trygg i den drogfria miljön. Läs mer om Drogpolicyn

Personuppgifter

När du gör en ansökan är du medveten om att Liljeholmen samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna används för att fullgöra våra förpliktelser gentemot myndigheter och för administration kring dina studier. Läs mer här om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Bekräftelseavgift

En bekräftelseavgift på 500 kr betalas före kursens start. För internatelever återbetalas summan vid kursslut, för externatelever minskas årsavgiften med samma belopp. Du får mer information om detta när du blir antagen. Denna avgift gäller Allmän kurs i Rimforsa, Konst & Designskolan, Musiklinjen, Bibelkursen, Diakoniutbildningen och Själavårdsutbildningen.

Antagningsbesked

Vi skickar ut ett antagningsbesked där vi meddelar om du blivit antagen. Håll tillgodo tills det kommer.

Frågor

Du kan ställa mer allmänna frågor om antagningen till Expeditionen och mer specifika frågor till respektive kurs. Hör gärna av dig!