Deltagare berättar

Allmän kurs

Albin SegerstigI början av våren 2018 hade jag under en tid funderat på om mission kan vara något för mig och hur det i så fall skulle kunna se ut. När jag fick höra talas om Engaged så kändes det därför som helt rätt plats att få en bredare bild och förståelse av mission och för att få känna på hur det kan vara att komma ut och möta ett helt nytt sammanhang.

Vi har fått undervisning utifrån tre teman: Gud, Kyrkan och Världen.

Vi har fått vrida och vända på saker tillsammans i klassen och tillsammans med personalen på Missionscentret som varit våra lärare och mentorer.

Vi har mött många människor som jobbar med mission på olika sätt och fått ta del av ovärderlig kunskap och erfarenheter på plats i deras sammanhang.

Vi har fått möta en främmande kultur och ett nytt språk som vi varit tvungna att försöka förstå och anpassa oss till.

Allt detta sammantaget har gett mig insikt om hur det kan vara att åka ut som missionär men också hur jag kan leva ett missionellt liv här i Sverige. Jag har också genom att själv få vara helt ny i ett främmande land fått lite mer förståelse för hur det är för de som kommer till Sverige från andra länder vilket är en viktig erfarenhet för mig att ta med in i vardagen här hemma.

Jag är så glad över att jag åkte och vill verkligen uppmana och utmana dig som funderar kring mission att ta chansen och gå Engaged!