Deltagare berättar

Del

Elin Björklund – DiakoniutbildningenAnledningen att jag fastnade för Liljeholmens folkhögskola var bland annat upplägget med deldistans som både ger möjlighet till föreläsningar och utbyte med studiekamrater på plats och frihet att lägga upp distansstudierna som det passar min privata situation. Efter att ha besökt Liljeholmen i samband med antagningsintervjun och känt atmosfären och upplevt den fantastiska miljön i och utanför skolan kändes det även som det var här jag skulle vara. 

Mina förväntningar på utbildningen är att jag genom ny kunskap och samarbete och erfarenhetsutbyte med mina studiekamrater ska få verktyg för att arbeta med människor i olika utsatta situationer, insikter om mig själv som gör att jag kan utvecklas som människa och medmänniska samt en ökad kunskap om Guds ord och därmed en närmare relation med Honom.

Flera av de ämnen vi har pekar på behov av stöd och omsorg. I utbildningen kopplas detta till texter i Bibeln som pekar på att vi måste våga se och agera på den nöd som finns runt oss. Ett viktigt lärande är att vi, för att klara av att arbeta med denna nöd utan att själva tappa vårt hopp, måste ha Gud ständigt närvarande i vårt arbete. 

Dagarna här på skolan är fantastiska och fyllda med högkvalitativ utbildning och go gemenskap. Veckorna emellan utbildningen är man fri att själv och tillsammans med sin studiegrupp lägga upp studierna så som det passar bäst. Jag var lite orolig för hur det skulle funka att ha möte över nätet då vi i studiegrupper bor i olika delar av Sverige men det fungerar klart över förväntan.