Deltagare berättar

Allmän kurs

Fredrik Sandberg – Engaged BibelskolaJag sökte till Bibelskolan Engaged för att jag hade en längtan att få komma ut i världen och se vad mission är i nutid. Engaged har framför allt gett mig en bredare bild av vad mission kan vara idag och har gett mig möjlighet att växa i mötet med vad Gud gör i världen.

Utbildningen har erbjudit tillfälle att teoretiskt få bearbeta vad holistisk mission med dess många områden är, samtidigt som vi väldigt praktiskt har fått se exempel på vad EFK och EFK:s missionspartners gör i Asien. Framför allt har resorna till olika byar i Thailand och en resa till Indien gett intryck som kommer att bestå under en lång tid framöver. Andra viktiga delar av utbildningen har varit att få brottas med våra kallelser, att fundera på hur vi på olika sätt kan leva missionella liv samt att få prova på saker så som att predika och undervisa.

Jag trodde jag hade en bra bild av vad mission är innan jag gick Engaged, men har fått revidera den bilden. Livet kommer inte att vara sig likt efter tiden på Bibelskolan Engaged!