Deltagare berättar

Del

Johanna Andrén – Engaged bibelskola


Publicerat i DELTAGARE BERÄTTAR, av Liljeholmen

Vi är alla kallade att vara missionärer där vi är! Genom Engaged har mitt missionsbegrepp breddats. Vi har under 4 månader fått se hur EFK i Asien jobbar för holistisk mission, mission som ser till hela människans behov. Vi har fått inblick i hur församlingsbyggande, barns rättigheter, arbete mot människohandel och hållbar försörjning är viktiga byggstenar för att sprida Guds rike.

Veckorna i Chiang Mai, Thailand, har bjudit på undervisning på missionscentret, språkinlärning och praktik i församling. Vi har också gjort studieresor till byar där minoritetsfolk bor, till Bangkok och Indien.

Något som jag alltid kommer bära med mig är när vi fick besöka ett boende i Indien för barn som hittats vid järnvägen. Barnen hade fått utstå svårigheter och elände, men ändå lyste hoppet och glädjen i deras ögon. De som arbetade på boendet fick vara Jesu händer och fötter, ögon och öron för dessa barn. Det känns stort att EFK är med och stödjer detta arbete.

Vill du lära dig mer om hur du kan vara del i Guds mission?! Sök Engaged!