Deltagare berättar

Allmän kurs

Johanna Bouarné – SjälavårdsutbildningenJohanna Bouarné (2)Jag har nu gått 2 år på själavårdsutbildningen på Liljeholmens folkhögskola. Det har varit en fantastisk tid på flera sätt. Innan jag började kursen så tänkte jag att detta säkert var en bra kurs med tanke på mitt yrke som begravningsrådgivare och jag hade förväntningar på att kursen skulle ge mig verktyg för att bättre kunna hjälpa andra människor framåt på sin livsresa, hur man lyssnar, pratar, tolkar o.s.v.

Det har jag på sätt och vis fått, men det jag även fått som jag inte var beredd på var möjligheten till inre tillväxt. Jag har fått vara med om en resa i mitt inre, en själslig resa, som jag aldrig trodde var möjlig eller ens vågat hoppas på.
Jag har utvecklats som person, lärt känna mig själv på ett helt nytt sätt.

Jag märker att jag ser på andra människor med helt nya ögon, med mer kärleksfulla och inte så fördömande ögon. Varje människa bär på en berättelse, en helt unik berättelse. Allt vad en människa får vara med om sätter spår i ens liv på ett eller annat sätt. Det är viktigt att ha med sig i livet.

Jag har även fått en närmare gemenskap till Gud, där betydelsen av relationen blivit mer viktig för mig. Den kunskap jag fått genom lektioner och litteratur, som kursen innehåller, är sådant som jag önskar att varje människa skulle få möjligheten att ta del av. Att jag också fått mycket goda vänner är en stor bonus.