Deltagare berättar

Del

Maria – SjälavårdsutbildningenTänk att mitt i livet får möta andra mitt i livet och tillsammans få ta några steg framåt och djupare i tron och förståelsen av själavård – fantastiskt. Att läsa och sen reflektera för att sedan ta med sina funderingar och insikter till den stora gruppen ger så mycket till en själv men också till andra. Det man får ta del av i utbildningen – förståelsen av människan, själavård och Gud – är av så stor vikt att man inte kan hålla det för sig själv.

I Sjödins och Lönnebos bok Väder och vind och livets allvar står det ”Aldrig kan vi trolla bort bördorna i varandras liv, men det är faktiskt möjligt att lätta dom några hekto.” – en vacker grund till själavård. Eller som det står i Bibeln: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”.