Deltagare berättar

Allmän kurs

Marietta Karlsson – SjälavårdsutbildningenMarietta webSjälavårdsutbildningen är ett sammanhang där jag kan formas som människa. För att fungera som själavårdare tror jag att det är viktigare vilken slags människa jag formas till, snarare än vilken utbildning jag har gått på pappret.

Träffarna som vi har ett par gånger per termin känns berikande med givande föreläsningar, samtal och övningar av olika slag. Det är intensiva dagar där vi får möta varandra på vägen i både skratt och smärta. Framför allt får vi ett regelbundet intag av fika och mat. Vi behöver aldrig gå hungriga på Liljeholmen!

Lärarna är kompetenta men intar samtidigt en ödmjuk hållning. Jag upplever den undervisning som förmedlas som sund och studiemiljön som respektfull och välkomnande. De samtal som spontant uppstått i klassen både i och mellan lektionerna känns värdefulla!

Kursen innebär ganska mycket självstudier där jag tillsammans med klasskamraterna i min studiegrupp får planera in när böckerna ska läsas. Vi får sedan bearbeta litteraturen tillsammans i samtal. Utbildningen lägger en tonvikt vid  min egen process och vad som händer med mig under läsningen. I kursen ingår att jag själv ska gå i själavårdssamtal, både enskilt och i grupp. Det är som en resa där jag får lära känna mig själv mer och bearbeta saker hos mig själv för att kunna hjälpa andra.