Deltagare berättar

Allmän kurs

Per Henriksson – SjälavårdsutbildningenPer Henriksson webDet är gött att gå en utbildning som ger så mycket utrymme för bearbetning av det vi läser och hör. Jag upplever det som att det vi får till oss i litteratur och föreläsningar bara blir början för tankarna som vi sedan får möjlighet att fördjupa tillsammans, samtala och tänka kring. Och det känns som en förträfflig förberedelse för att gå in i tjänst som själavårdare, att lyssna, tänka, samtala och fram för allt, söka Gud, tillsammans.