Deltagare berättar

Del

Richard Holmgren – Diakoniutbildningen, Liljeholmens folkhögskolaRickard Holmberg Diakoni webJag har länge känt att jag skulle vilja arbeta mer helhjärtat för Guds rike. Men eftersom jag under hela mitt vuxna liv haft problem med psykisk ohälsa har jag inte velat göra allvar av min dröm, för jag har tänkt att man måste vara hel själv för att kunna hjälpa andra att bli hela. För att ändå få en förändring i mitt liv anmälde jag mig till Diakoniutbildningen på Liljeholmen våren -16, och blev antagen.

Nu har jag gått här en termin och det har verkligen varit positivt för mig. Det är helande att vara i den vackra miljön på skolan, umgås med kärleksfulla människor och delta i undervisning som gör att du lär känna dig själv och Gud bättre och växer som människa.

Den första terminen har varit intensiv och mycket givande och det märks att det finns en tanke bakom kursupplägget. Lärarna är erfarna, engagerade och mycket stöttande. Eftersom vi studerar på distans är studiegruppen en viktig pusselbit, en mindre grupp där man jobbar med alla gruppuppgifter som ska göras mellan kurstillfällena, hjälper varandra och ventilerar olika frågor.

Jag är inte säker på vad utbildningen kommer att leda till för min del, men det spelar inte så stor roll. Jag känner redan att utbildningen gör mig gott och jag tackar därför Gud för att han öppnade den här dörren åt mig.