Fler deltagarberättelser

Chatarina Davidsson

Jag gick Diakoniutbildningen 2020-2022 och det är något av det bästa jag har gjort! Tidigare hade jag arbetat mest administrativt (utöver mitt ideella engagemang i Pingstkyrkan, Bjärnum) men hade i flera år längtat efter att det centrala i mitt yrkesliv skulle vara omsorg om medmänniskan - helst på kristen grund. Jag hade en önskan om mer kunskap och är så tacksam över möjlighet att gå Diakoniutbildningen.

Redan första skoldagen var jag övertygad om att jag hade hamnat rätt. På utbildningen fick jag samla på mig värdefull kunskap samt reflektera tillsammans med andra som hade samma längtan som jag. De två åren innebar också en fördjupning i min relation till Gud och en utveckling på ett personligt plan.

Jag uppskattade kursens distansupplägg vilket innebar stor flexibilitet och frihet men också närhet till kurskamrater genom digitala träffar. Men studieträffarna på skolan blev en höjdpunkt.

Efter utbildningen fick jag jobb som diakoniledare i Svenska kyrkan, Broby-Emmislöv församling. Det har känts fantastiskt att få gå in i det som jag så länge längtat efter och få erfara att det jag läste under utbildningen kommer väl till nytta. Jag märker hur både teori samt praktiska verktyg hjälper mig i mitt dagliga arbete. Jag trivs superbra i min nya roll.

Att gå Diakoniutbildningen på Liljeholmens folkhögskola kan jag varmt rekommendera till alla som brinner för församling och samhälle. Jag tror det kommer behövas fler framöver som är engagerade i diakonala verksamheter och då är kursen en utmärkt grund.

Chatarina Davidsson
Chatarina Davidsson, Diakoniutbildningen