Allmän kurs

Allmän kurs, Linköping

En kurs för dig som av olika skäl inte gått färdigt gymnasiet eller aldrig börjat och bor i Linköping med omnejd. På folkhögskola kan du läsa in din gymnasiebehörighet och därmed öka dina möjligheter att få jobb eller få behörighet för vidare studier på universitet, högskola och yrkeshögskola.

Möjlighet finns även att läsa Allmän Grundkurs. Denna kurs har liknande upplägg som Allmän kurs men är på grundskolenivå.  

Inspirerande och stimulerande miljö

Du studerar på en skola med skön och stimulerande miljö där det är lätt att trivas. Du kommer att växa och utvecklas som människa. Du får studera i små grupper utifrån dina förutsättningar och mål och du får bra hjälp och stöd i dina studier. Oavsett om du inte gått på gymnasiet eller om du avbrutit studierna så har du goda förutsättningar att lyckas hos oss.

Studierna är på samma nivå som komvux – men är inte komvux. Fördelen med folkhögskola är större frihet och stor förståelse för allas egna förutsättningar.

Upplägg

Kursen följer ett veckoschema som normalt är måndag-fredag 9.00-15.00. Eftersom kursdeltagarna har olika förkunskaper och olika lång studietid bakom sig så kan vi göra individuella kursplaner och anpassade scheman.

Studierna kan vara tematiska. Det betyder att vi ibland läser flera ämnen tillsammans i block och att vi bryter av med temadagar och temastudier. Studiebesök ingår också.

Förkunskaper

Du bör ha klarat av grundskolan innan du börjar på Allmän kurs. Du kan ha gått ett eller flera år på gymnasiet eller komvux men inte blivit klar med alla gymnasiegemensamma ämnen.

Kursfolder

Ladda ner och läs mer i informationsbladet om Allmän kurs i (PDF)

Video där deltagare berättar om allmän kurs på Liljeholmen folkhögskola