Allmän kurs

Allmän kurs, Linköping

En kurs för dig som av olika skäl inte gått färdigt gymnasiet eller aldrig börjat och bor i eller på pendlingsavstånd till Linköping. På allmän kurs kan du läsa in din gymnasiebehörighet och därmed öka dina möjligheter att få jobb eller få behörighet för vidare studier på universitet, högskola och yrkeshögskola.

Inspirerande och stimulerande miljö

Här studerar du på en skola med skön och stimulerande miljö där det är lätt att trivas. Du kommer att växa och utvecklas som människa. Du får studera i små grupper utifrån dina förutsättningar och mål. På Liljeholmen får du bra hjälp och stöd i dina studier. Oavsett om du inte gått på gymnasiet eller om du avbrutit studierna så har du goda förutsättningar att lyckas hos oss.

Folkhögskolestudierna är på samma nivå som komvux – men är inte komvux. Fördelen med folkhögskola är större frihet och stor förståelse för allas egna förutsättningar.

Upplägg vid Allmän kurs på Liljeholmens folkhögskola

Kursen följer ett veckoschema som normalt är måndag-fredag 9.00-15.45. Eftersom kursdeltagarna har olika förkunskaper och olika lång studietid bakom sig så kan vi göra individuella kursplaner och anpassade scheman.

Studierna är till stor del tematiska. Det betyder att vi  läser flera ämnen tillsammans i block, samhällskunskap, historia, religion och till viss del svenska. I de tematiska studierna läser alla deltagare tillsammans och utgår ofta från aktuella ämnen. Studiebesök och gäster förekommer också.

Förkunskaper för att studera på folkhögskola

Du bör ha klarat av grundskolan innan du börjar på Allmän kurs. Du kan ha gått ett eller flera år på gymnasiet eller komvux, men inte blivit klar med alla gymnasiegemensamma ämnen.

Om du saknar behörighet i svenska, engelska eller matematik för årskurs nio finns det möjlighet att läsa även de ämnena hos oss. Det kan också vara så att det var ett tag sedan du gick i skolan och behöver lite tid att fräscha upp kunskaperna, då kan det också vara bra att börja med att läsa en del på grundnivå.

Informationsblad: Allmän kurs Linköping

Informationsblad Allmän Kurs Linköping 2020 på Liljeholmens folkhögskola