Allmän kurs

Efter allmän kursen

Allmän kurs – en bra start för vidare studier eller arbete. 

Allmän kurs är en bra start för vidare studier. Du tränar bland annat studieteknik vilket kommer att underlätta dina fortsatta studier. Flera av dem som gått allmän kurs har fortsatt att läsa på högskola eller i någon annan skolform. En examen från allmän kurs ger grundläggande behörighet för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Förutom behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena finns också möjlighet att läsa in några särskilda behörigheter som t.ex samhällskunskap 1b, matematik 2 och 3, samt naturkunskap 1b.
Här kan du läsa mer: “Bli behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskola”.

Med grundläggande behörighet från folkhögskola ökar också dina möjligheter att få de jobb du söker.