Allmän kurs

Allmän – Kursplan

Kursen följer ett veckoschema som normalt är måndag-fredag kl 08.30 till 15.00. Eftersom kursdeltagarna kommer med olika förkunskaper och olika lång studietid bakom sig så kan olika deltagare ha individuellt anpassade scheman.
Studierna kan också vara tematiska – det vill säga flera ämnen läses tillsammans, vi gör studiebesök och lite mer omfattande redovisningar.