Församlingsledarakademin

Akademi för ledarskap & teologi

Akademi för Ledarskap och Teologi är en ideell förening vars kärnverksamhet består i att bedriva teologisk ledarutbildning med inriktning på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare. Föreningen ansvarar också för att driva och utveckla Örebro Teologiska Högskola.

Medlemsorganisationer i ALT är Evangeliska frikyrkan (EFK), Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen (SAM).

• ALTs utbildningar genomförs och utvecklas i nätverk som tar vara på högskolans, folkhögskolans och församlingsrörelsernas speciella erfarenheter och kompetenser.

• ALT ska vara ett ledande centrum för teologisk undervisning, reflektion och forskning, som kan ge konstruktiva bidrag till samtidens utmaningar för såväl kyrka som samhälle.

• ALT har ett ansvar att inom akademi, folkbildning och kyrkor förvalta och vidareutveckla de evangeliska, baptistiska och pentekostala traditioner som präglat medlemsorganisationernas församlingsrörelser.

• ALT ska vara en internationell och mångkulturell miljö präglad av aktiva relationer med internationella partners i olika delar av världen.

Här finns mer information om Akademi för Ledarskap och Teologi.

Logo_ALT_farg_utskrivet-e1486128882558