Ansökan

I ansökan vill vi att du skriver lite om dig själv. Förbered gärna detta i förväg, så kan du klistra in texten i ansökan. Vissa utbildningar efterfrågar också en eller två referenspersoner. Det är alltså bra att du har sådant material klart innan du börjar ansökan. Uppstår det några problem i samband med din ansökan så hör av dig till 0494-797 00 eller info@liljeholmen.nu

När du gör en ansökan är du medveten om att Liljeholmen samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna används för att fullgöra våra förpliktelser gentemot myndigheter och för administration kring dina studier. Läs mer här om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dessa kurser kan du söka:

Allmän grundkurs i Rimforsa

Allmän kurs i Rimforsa

Allmän grundkurs i Linköping

Allmän kurs i Linköping

Engaged bibelskola i Thailand

Diakoniutbildning (Sista ansökningsdag 1 april)

Innan du startar ansökan. Bestäm en person för referens och en för rekommendation. Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv, bakgrund, nusituation och avsikt med studierna, ungefär en A4. Klistra sedan in texten i ansökan.
Referensformulär, rekommendationsformulär, som du som sökande ska skicka vidare till de personer som du vill åberopa enligt ovan. Eller berätta att länkarna finns här.

Diakoni & Entreprenörskap (kursstart inte bestämd)

Evangeliet & Skapelsen

Liljeholmens Bibelskola, Huvud till hjärta

Konstskolan I

Konstskolan II

Konstskolan, distans

För konstskolan ska du också bifoga fem bilder på något du gjort i valfri teknik, tex måleri, teckning, skulptur.

Musiklinjen, den ordinarie ansökan är stängd. Kontakta kenneth.berrio-garcia@liljeholmen.nu om du vill kontakta musiklinjen.

Photoshop som bildverktyg (startdatum är inte bestämt)

Rötter & riktning

Akademi för Ledarskap och Teologi (Du länkas vidare till www.altutbildning.se)

Bibelskola Livskraft (Du länkas vidare till www.tmu.org)

Själavårdsutbildningen (startar i januari 2020) Ansökan sker via papper. Ladda ner Ansökan till Själavårdsutbildningen och Rekommendationsblankett för själavårdsutbildningen

Bekräftelseavgift

En bekräftelseavgift på 500 kr betalas före kursens start. För internatelever återbetalas summan vid kursslut, för externatelever minskas årsavgiften med samma belopp. Du får mer information om detta när du blir antagen.

Antagningsbesked

Vi skickar ut ett antagningsbesked där vi meddelar om du blivit antagen. Håll tillgodo tills det kommer.

Frågor

Du kan ställa mer allmänna frågor om antagningen till Expeditionen och mer specifika frågor till respektive kurs. Hör gärna av dig.