Konstskolan

Konstskolan I – Ämnen

Måleri

Vi går igenom och prövar olika tekniker som skiktmåleri, collage, blandtekniker, graffiti, schablon allt för att skapa mod, glädje, lust att uttrycka sig med bild. Vi kommer att jobba med landskap, modell, stilleben, självporträtt och den egna bildvärlden.

Teckning

Vi arbetar med att utveckla vår förmåga till att skapa ljus, volym, karaktär och att förenkla och abstrahera bilder. Olika tekniker och material kommer att gås igenom så som tusch, färgpennor, blyerts, kol, kritor och pulver. Vi kommer bland annat att jobba med stilleben, landskap och självporträtt.

Keramisk formgivning

Keramik kan vara både konsthantverk och konst. Ni får lära er tekniker som ringling, kavling, drejning, dekorering, glasering, formgivning, skulptering med modell m m.  

Design

Vi går igenom designprocessen och lär oss grunderna i hur man tänker från ide till färdigt föremål.

 

Färglära

Vi lär oss vad man kan göra med färg som tex. komplementfärg, valör / kulör, färgmättnad och temperaturer. Allt för att öka din förmåga till att förstå färg, känna dig fri i ditt målande och ge dig kunskap att kunna skapa ljus, stämningar och ett starkt uttryck.

Komposition

Kompositionen är ett av de viktigaste redskapen som gör att en bild kan nå de mål du vill. I kompositionsundervisningen får du lära dig klassiska grundformer, linjers olika betydelse för avläsning, kopplingar mellan betydelse och komposition. En återkommande del av undervisningen består av kompositionsanalys av kända konstnärers verk.

Kroki

Kroki är nog det viktigaste ämnet när det gäller att utvecklas inom färg och form. Det är ett effektivt sätt att skärpa sitt bildseende. Det ger en ökad förmåga att se volymer och proportioner, kunna ge uttryck för tyngd, rörelse, lätthet, anspänning osv. Vill du ta ett jättekliv under året här så skall du lägga mycket tid och energi på kroki.

Grafik

I grafiken jobbar vi med träsnitt, kopparstick, torrnål, monoprint och collagraphy. Vi testar, kombinerar och skapar grafiska bilder i mindre upplagor. Ni får möjlighet att trycka både enfärgade och flerfärgade bilder. Ni får uppgifter och teman men skapandet i grafiken är väldigt fritt och det finns tid att jobba med egna projekt.

Teknikundervisning

Under året kommer du att utvecklas i varierande tekniker som tex. acryl, olja, akvarell grafik och keramisk form.  Genom grundläggande övningar får du dig de nödvändiga kunskaperna i de olika områdena så  att du kan fördjupa dig under läsårets gång.
Inom grafikområdet får du  arbeta med trä, linoleum, plast, kartong och koppartryck. Högtryck och djuptrycksmetoder såsom torrnål svartvitt o färg ingår i undervisningen.

Konsthistoria

På lektionerna i konstorientering får du möta huvudsakligen västerländskt förankrade konstuttryck från grottkonsten och framåt. Kursen är översiktlig och berör såväl tradition som modernitet, med tonvikt på bildkonstens utveckling. Du ges även möjlighet att dröja vid enskilda konstnärskap och verk samt diskutera frågor rörande konstbegreppet idag.

Animation

Ni får en grundkurs i Istop motion animation och redigering. Vi jobbar med olika animationstekniker tillexempel leranimation och Cutout animation .

Studieresor och utställningar

Under året har vi ett flertal utställningar både på skolan och i Linköping.
Vi besöker konstnärer i Östergötland och får se deras ateljéer och lyssna på hur de arbetar.
Varje år gör vi en konstresa med övernattning till någon större stad i norden.