Konstskolan

Konstskolan I – Kostnader

Bildmaterial

Fast avgift för bildämnet – 1400 per termin

Avser användandet av fast material i bildsalarna samt förbrukningsmaterial som papper, enklare färg m m. Avgiften betalas via internat-/externaträkningarna med 1300 kr i början av varje termin.

Konstnärsmaterial

Allt som du kommer att behöva under året kommer att finnas till inköp hos oss. Du får del av de rabatter som skolan förhandlat fram. 

Keramikmaterial

I keramiken utgår en fast avgift på 300 per termin samt en rörlig för förbrukning av lera.

Studiebesök och resor

Ett antal studiebesök och resor kommer att genomföras under året.

Beräknad kostnad för resor, logi och mat är 2000 kr.

Studiestöd & kostnader för boende och kost

Här kan du läsa mer om det studiestöd och inackorderingstillägg du kan få via CSN.

Du kan även läsa mer om kostnader för kost, boende och service på skolan.